Triển khai thanh toán tiền điện qua ngân hàng

Kinh tế

Triển khai thanh toán tiền điện qua ngân hàng

11/01/2019 16:01:05

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo triển khai của UBND tỉnh Bình Thuận về việc thí điểm thực hiện phát triển hình thức thanh toán tiền điện qua ngân hàng; thời gian qua, Công ty Điện lực Bình Thuận có kế hoạch triển khai thực hiện thanh toán tiền điện hình thức điện tử qua ngân hàng đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp được thanh toán lương qua thẻ trên toàn tỉnh Bình Thuận.

Thực hiện tinh thần văn bản triển khai của UBND tỉnh và theo yêu cầu, đề nghị của Công ty Điện lực Bình Thuận, Chi nhánh Phú Quý, UBND huyện vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai, nội dung cụ thể như sau:

(1) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện và UBND các xã phổ biến, quán triệt văn bản nêu trên và nội dung văn bản này đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết, tạo sự đồng thuận, thống nhất chủ trương trên; đồng thời, phối hợp với Điện lực Phú Quý để triển khai thực hiện.

(2) Đề nghị Điện lực Phú Quý chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện theo kế hoạch đơn vị đã đề ra; trong đó chú ý các nội dung sau:

- Lựa chọn hình thức thanh toán tiện lợi; đồng thời, thông báo cho khách hàng biết và dễ dàng thực hiện thanh toán.

- Không làm phát sinh tăng chi phí của khách hàng sử dụng điện; không gây khó khăn, vướng mắc cho khách hàng sử dụng điện.

(3) Giao Phòng Kinh tế - Tài chính huyện theo dõi, phối hợp với Điện lực Phú Quý triển khai thực hiện; kịp thời tham mưu UBND huyện giải quyết những vướng mắc phát sinh./.

                                                                                                  KỲ DANH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech