NHCSXH huyện đối chiếu dư nợ và tiết kiệm đối với khách hàng

Kinh tế

NHCSXH huyện đối chiếu dư nợ và tiết kiệm đối với khách hàng

10/09/2018 14:20:45

NHCSXH huyện Phú Quý, vừa phối hợp với các hội đoàn thể trên địa bàn 3 xã để tổ chức đối chiếu phân loại nợ của khách hàng năm 2018 trên địa bàn huyện  Phú Quý. 

Theo báo cáo của NHCSXH huyện, tính đến ngày 30/6/2018 trên địa bàn huyện Phú Quý có 2.795 hộ vay vốn với tổng số nợ vay phải đối chiếu là trên 1 tỷ 300 triệu đồng. Quá trình đối chiếu nợ, cán bộ ngân hàng chính sách và các hội đoàn thể tiến hành đối chiếu sổ vay vốn, hợp đồng tín dụng, phiếu giao dịch, biên lai thu lãi kỳ gần nhất xem các hộ vay vốn có sử dụng tiền đúng mục đích hay không.

Qua quá trình kiểm tra, đa số các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích. Ngoài ra, tại buổi đối chiếu nợ, cán bộ ngân hàng còn lồng ghép tuyên truyên các chính sách tín dụng ưu đãi, hướng dẫn hộ vay cách theo dõi nợ vay và vận động người vay tham gia gửi tiền tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn.

Thông qua công tác đối chiếu nợ, sẽ kịp thời giải quyết các vướng mắt phát sinh trong quá trình đối chiếu nợ, đối chiếu số dư tiền gửi của khách hàng. Qua đó, Nhằm đánh giá thực trạng tín dụng chính sách và giúp cho chính quyền cấp xã nắm được thực trạng nợ đã cho vay. Đồng thời, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại địa bàn cấp xã trong thời gian tới.

                                                                            Trúc Sinh – Anh Tuấn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech