Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Quý vì mục tiêu giảm nghèo

Kinh tế

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Quý vì mục tiêu giảm nghèo

08/03/2017 14:42:26

Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Phú Quý hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận được nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán, được thực hiện các nghiệp vụ: Huy động vốn, cho vay và nhận vốn ủy thác cho vay ưu đãi của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, chính trị-xã hội, các hội.

NHCSXH huyện là một trong những công cụ đòn bẩy kinh tế của nhà nước nhằm giúp hộ nghèo hộ cận nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói, giảm nghèo bảo đảm an sinh xã hội, vì mục tiêu “dân giàu- nước mạnh - dân chủ - công bằng-văn minh”.

NHCSXH huyện thực hiện phương thức quản lý thông qua hình thức ủy thác từng phần cho các Tổ chức hội, Đoàn thể, các Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) và tổ chức giao dịch trực tiếp tại xã. Hiện nay đang có 4 hội đoàn thể: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đang tham gia thực hiện dịch vụ ủy thác cho NHCSXH huyện. Đến 28/02/2017 các tổ chức hội, Đoàn thể đã tham gia quản lý 115tỷ đồng chiếm 98% trong tổng dư nợ NHCSXH huyện. Bên cạnh đó NHCSXH huyện đã phối hợp cùng Tổ chức hội, đoàn thể và chính quyền địa phương xây dựng được 73 Tổ TK&VV. Tổ chức giao dịch 3 điểm, tại trụ sở UBND 3 xã. Tại các điểm giao dịch được niêm yết công khai chính sách tín dụng nhà nước, danh sách hộ vay vốn và các quy trình thủ tục của NHCSXH, người vay đến giao dịch trực tiếp với NHCSXH vào các ngày cố định hàng tháng đã có thông báo cho từng xã, để gửi tiền tiết kiệm, vay và trả nợ trước sự chứng kiến của Hội, đoàn thể Tổ trưởng Tổ TK&VV và chính quyền xã. Vì vậy đã hạn chế được việc thất thoát vốn, xâm tiêu, chiếm dụng, tham ô lợi dụng tiền vốn của nhà nước.

Từ khi thực hiện đến nay NHCSXH huyện thực hiện 8 chương trình cho vay đã chuyển tải vốn tín dụng chính sách đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đưa dư nợ bình quân một khách hàng vay vốn lên đến 43 triệu đồng/người, với 1.124 lượt hộ nghèo vay vốn góp phần giúp 110 hộ vượt ngưỡng nghèo, thu hút, tạo việc làm138lao động, giúp 543lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng 1.584 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 11căn nhà cho hộ nghèo về nhà ở, đặc biệt là dư nợ tín dụng chính sách vùng khó khăn tăng nhanh chiếm tỷ trọng 60%/tổng dư nợ.

Qua kết quả trên đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường hiệu quả đầu tư vốn tín dụng chính sách của nhà nước thông qua việc nâng cao chất lượng tín dụng, rèn luyện ý thức gửi tiền tiết kiệm, tổ chức sản xuất kinh doanh để trả nợ ngân hàng khi đến hạn.

Nguyễn Xúc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech