Thực hiện công tác tập huấn năm 2019 của NHCSXH huyện Phú Quý

Kinh tế

Thực hiện công tác tập huấn năm 2019 của NHCSXH huyện Phú Quý

12/06/2019 09:24:43

Thực hiện Kế hoạch số 174/KH-NHCS ngày 1/3/2019 của Giám đốc NHCSXH tỉnh Bình Thuận về việc đào tạo tập huấn năm 2019. Theo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Quý đã xây dựng Kế hoạch số 40/KH-NHCS ngày 6/3/2019 về việc tổ chức tập huấn cho Hội đoàn thể cấp xã, Cán bộ Ban giảm nghèo cấp xã, các Trưởng Thôn và Tổ Tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn huyện Phú Quý.

Từ ngày 22/5/2019 đến ngày 24/5/2019, NHCSXH huyện Phú Quý đã tiến hành triển khai 3 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 71 Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn 3 xã Tam Thanh, Ngũ Phụng, Long Hải.

Qua đợt tập huấn đã nâng cao kiến thức về nghiệp vụ vay vốn, cách thức quản lý các thành viên vay vốn của Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn. Thực hiện tốt việc xây dựng nông thôn mới, đạt được mục tiêu xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội trên địa bàn huyện Phú Quý.

                                                                                                                 Ngô Văn Đúng - NHCSXH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech