Tiêu chuẩn mới về Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa

Văn hóa - Thể thao

Tiêu chuẩn mới về Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa

23/01/2019 14:16:12

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 122/2018/NÐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

Theo đó, các tiêu chuẩn danh hiệu về Gia đình văn hóa gồm: 1- Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú; 2- Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng; 3- Tổ chức lao động, sản xuất kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng hiệu quả.

Tiêu chuẩn danh hiệu Khu dân cư văn hóa gồm: 1- Ðời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển; 2- Ðời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú; 3- Môi trường cảnh quan sạch đẹp; 4- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; 5- Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng… Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5/11/2018.

                                                                                           KỲ DANH

                                                                                     (nhandan.com.vn)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech