Hội nghị ký kết giao ước thi đua công tác Thanh tra Y tế Cụm IV năm 2019

Y tế

Hội nghị ký kết giao ước thi đua công tác Thanh tra Y tế Cụm IV năm 2019

02/04/2019 10:05:57

Cụm thi đua số IV, trực thuộc Thanh tra Bộ y tế, vừa tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua công tác Thanh tra Y tế của Cụm năm 2019, tại huyện Phú Quý.

             Cụm thi đua số IV, gồm 21 Cơ quan Thanh tra sở y tế của 21 tỉnh thành từ Ninh Thuận đến Cà Mau; năm 2019 Thanh tra sở y tế Bình Thuận được làm Cụm trưởng. Tại Hội nghị đã tổ chức Hội thảo, trao đổi nghiệp vụ về công tác thanh tra để các thành viên nắm bắt, chia sẻ thêm về kinh nghiệm trong công tác thanh tra trong ngành y tế.

            Hội nghị cũng tổ chức ký kết giao ước thi đua để các thành viên trong Cụm thực hiện đảm bảo 4 tiêu chí đã đề ra như: công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; công tác xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh;  thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, xây dựng văn hóa pháp luật, hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế làm việc của đơn vị, chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo; tổ chức chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng theo quy định.

            Thông qua hội nghị lần này nhằm tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được; đồng thời thực hiện tốt chủ đề thi đua chung của ngành Thanh tra năm 2019 “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Thi đua nhằm tạo động lực mạnh mẽ đối với tập thể, cá nhân trong lực lượng thanh tra y tế của các tỉnh, thành phố trực thuộc Cụm thi đua số IV, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2019.

                                                                                                                                                                 Trường Châu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech