Tin tức - Sự kiện

CHUẨN BỊ TỔ CHỨC HỘI DIỄN NGHỆ THUẬT KHÔNG CHUYÊN CNVCLĐ THỊ XÃ LẦN THỨ I NĂM 2013

(09/04/2013 10:32:18)

Nhằm duy trì và tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ trong CNVCLĐ toàn thị xã; thiết thực chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng quê hương thị xã La Gi (23/4/1975-23/4/2013), giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2013); chào mừng thành công Đại hội IX Công đoàn tỉnh Bình Thuận và chào mừng Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.

UBMTTQVN THỊ XÃ LA GI ĐÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 13 KHOÁ 6

(09/04/2013 10:31:08)

Sáng ngày 9.4.2013 UBMTTQVN thị xã La Gi đã tổ chức hội nghị lần thứ 13 khoá 6 để đánh giá tình hình hoạt động quí I

NHỮNG CHUYỂN BIẾN NỔI BẬT VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ, CÔNG TÁC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2012 CỦA THỊ XÃ LA GI.

(02/04/2013 14:13:41)

Năm 2012 – là năm mà chúng ta khẩn trương triển khai nhiềunội dung, quyết sách trọng của Trung ương Đảng khóa XI, trọng tâm là tập trung quán triệt, thực hiện các văn bản của Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng khoá XI, các quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng; các giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay theo Nghị quyết Hội nghị TW4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

THỊ XÃ LA GI HOÀN THÀNH VIỆC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI):

(02/04/2013 14:12:25)

Theo quy định thời gian lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 01/02 đến hết tháng 3/2013, đến ngày 20/3/2013, thị xã đã cơ bản hoàn thành việc lấy ý kiến và đãtổng hợp xong kết quả góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trong toàn thị xã. Tổng số người góp ý: 643 người (trong đó: Quần chúng nhân dân 238 người; doanh nghiệp 7 người; chức sắc tôn giáo: 3 người; tổ chức Đảng 21 người; cán bộ, công chức, viên chức: 374 người). Tổng số ý kiến góp ý: 253, trong đó góp ý chính cho 52 nội dung của Dự thảo.

NHỮNG ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2012 CỦA THỊ XÃ LA GI:

(02/04/2013 14:11:14)

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2012, thị xã La Gi đã có những đơn vị, cá nhân đạt được nhiều thành tích xuất sắc và đã được UBND tỉnh ghi nhận, tặng thưởng như sau:

BAN THƯỜNG VỤ THỊ UỶ LÀM VIỆC VỚI CÁC XÃ, PHƯỜNG VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013

(02/04/2013 14:09:37)

Thực chương trình làm việc năm 2013, từ ngày 12 đến ngày 29/3/2013, Ban Thường vụ Thị uỷ và các ngành của thị xã đã có các buổi làm việc với các xã, phường về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2013.

PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở LA GI VẪN TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN

(25/03/2013 10:36:53)

Qua bình xét Gia đình văn hóa, năm 2012 thị xã có 21.351/22.999 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 92,83%. So với năm 2011, tỷ lệ đạt GĐVH năm 2012 tăng 2,3%.

NHỮNG NGƯỜI TÌNH NGUYỆN VÌ CỘNG ĐỒNG

(25/03/2013 10:35:43)

Tích cực hưởng ứng và tham gia vào phong trào hiến máu cứu người là việc làm thể hiện rõ nhất tính nhân đạo, một nghĩa cử cao đẹp“Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, cao cả biết bao khi những người tình nguyện đang cho những giọt máu hồng để cứu sống những mảnh đời bất hạnh gập rủi ro bệnh tật.

"BẮT MA" VÌ BÌNH YÊN CUỘC SỐNG

(25/03/2013 10:34:51)

Tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy đồng nghĩa với việc đôi lúc phải đối mặt với gian nguy. Thế nhưng, ở phường Phước Lộc –thị xã La Gi, một địa phương được đánh giá làm rất tốt công tác trên lại có những con người tự nguyện và hết sức tích cực.

NÔNG THÔN NGÀY MỚI

(25/03/2013 10:33:53)

Những con đường giao thông nông thôn tỏa rộng vào từng ngỏ ngách xóm thôn, điện thắp sáng được hạ thế đến từng khu dân cư và nhiều tiêu chí khác đã hoàn thành trong bộ tiêu chí quy định xây dựng nông thôn mới, để rồi từ đó“thắp sáng” niềm tin của nhân dân, tin tưởng về một chủ trương hợp lòng dân và quyết tâm chung sức, chung lòng cùng với đảng, chính quyền địa phương xây dựng nông thôn khởi sắc từng ngày.

<<  <  ...  71  72  73  74  75  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech