KINH TẾ

ContentImage

Phát huy hiệu quả từ nguốn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội

Trong những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Quý đã kịp thời đưa nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đến với hộ nghèo, giúp họ đầu tư mở rộng sản xuất, chăn nuôi, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech