Tìm kiếm
hiển thị từ 1 - 10 trong 1076 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
STT Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 301/BC-UBND 26/04/2018 BC ứng dụng CNTT trong công tác quản lý hộ tịch
2 320/UBND 26/04/2018 Về việc đề nghị đăng ký danh sách trực lễ 30/4, 01/5
3 302/BC-UBND 26/04/2018 BC tong ket cong tac tuyen chọn và gọi công dân nhập ngũ, tổ chức "Hội trại tòng quân" và "Lễ giao nhận quân" năm 2018
4 71/KH-UBND 26/04/2018 KH Công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn huyện Phú Quý
5 315/UBND 24/04/2018 Về việc BC số liệu về công tac ATTP trên địa bàn huyện Phú Quý năm 2017 dự kiến 2018
6 68/TB-UBND 24/04/2018 TB Lịch trực chỉ đạo Lễ 30/4 – 01/5 của lãnh đạo UBND huyện
7 316/UBND 24/04/2018 Về việc lập danh sách các đối tượng chịu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn huyện Phú Quý.
8 300/BC-UBND 24/04/2018 BC tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn huyện Phú Quý
9 506/QĐ-UBND 24/04/2018 QĐ ban hành quy chế cung cấp thông tin cho công dân của UBND huyện Phú Quý
10 310/UBND 23/04/2018 gop y du thao quyet dinh sua doi bo sung quy che ban hanh quyet dinh so 16-2015 cua ubnd tinh
hiển thị từ 1 - 10 trong 1076 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản pháp quy - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech