Tìm kiếm
hiển thị từ 1 - 10 trong 989 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
STT Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 248/UBND 30/03/2018 V/v góp ý dự thảo Văn bản của UBND tỉnh triển khai các giải pháp hỗ trợ, phát triển kinh tế hợp tác, HTX năm 2018
2 277/BC-UBND 30/03/2018 Tình hình chuẩn bị một số nội dung triển khai Nghị quyết 18
3 416/QĐ-UBND 30/03/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch chi tiết kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2018 huyện Phú Quý
4 249/UBND 30/03/2018 V/v tiếp tục triển khai thực hiện vận động cây giống năm 2018 theo Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 06/7/2016 của UBND huyện
5 278/BC-UBND 30/03/2018 Tổng kết về tình hình thực hiện Nghị định số 192/2013/NĐ-CP của Chính phủ Xử phạt vi phạm hành chính trong Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước
6 279/BC-UBND 30/03/2018 Tổng kết công tác an toàn thực phẩm năm 2017
7 280/BC-UBND 30/03/2018 Sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 2698/KH-UBND ngày 18/7/2012 của UBND tỉnh về thực hiện “Chiến lược Quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”
8 243/UBND 29/03/2018 V/v góp ý Dự thảo Đề án nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết cấp huyện, cấp xã theo hướng hiện đại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
9 244/UBND 29/03/2018 V/v góp ý dự thảo Phương án “Tăng cường quản lý, ngăn chăṇ, xử lý thuyền nghề giã cào bay hoạt động trái phép trên vùng biển tỉnh Bình Thuận”.
10 245/UBND 29/03/2018 V/v báo cáo tình hình tích tụ ruộng đất trên địa bàn huyện Phú Quý
hiển thị từ 1 - 10 trong 989 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản pháp quy - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech