Tìm kiếm
hiển thị từ 1 - 10 trong 1536 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
STT Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 68/TB-UBND 07/03/2019 Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn thống nhất Kế hoạch chỉnh trang, thu gom cột và dây treo của ngành Điện và Viễn thông.
2 67/TB-UBND 05/03/2019 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết Cải cách hành chính năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
3 66/TB-UBND 04/03/2019 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2018
4 65/TB-UBND 01/03/2019 Thông báo Phân công nhiệm vụ theo dõi, triển khai thực hiện đạt chuẩn và đạt chuẩn nâng cao tiêu chí xã, huyện nông thôn mới
5 64/TB-UBND 01/03/2019 TB Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2018
6 63/TB-UBND 01/03/2019 TB Về việc triển khai các văn bản của Trung ương
7 62/TB-UBND 01/03/2019 TB Về việc triển khai thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019
8 26/KH-UBND 01/03/2019 kế hoach thực tháng phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động năm 2019
9 25/KH-UBND 01/03/2019 KH Hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn châu phi xâm nhiễm trên địa bàn huyện
10 61/TB-UBND 22/02/2019 TB Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại buổi hội ý giữa lãnh đạo Ủy ban với các ngành
hiển thị từ 1 - 10 trong 1536 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản pháp quy - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech