Tìm kiếm
hiển thị từ 1 - 10 trong 681 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
STT Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 809/UBND 30/11/2017 V/v điều chỉnh thời gian đánh giá và phân loại công chức, viên chức năm 2017
2 232/BC-UBND 29/11/2017 Về tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, những giải pháp năm 2018
3 124/KH-UBND 29/11/2017 Kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2017
4 808/UBND 29/11/2017 V/v cung cấp hồ sơ môi trường trên địa bàn huyện Phú Quý từ năm 1993-2017
5 230/BC-UBND 28/11/2017 v/v Tổng kết 04 năm (2013 - 2017) thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua trên các địa bàn khu phố, thôn (bản) và sơ kết 6 tháng thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố
6 802/UBND 28/11/2017 V/v tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015
7 210/TB-UBND 28/11/2017 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị phục vụ Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện Phú Quý
8 2043/QĐ-UBND 28/11/2017 v/v quyết định Công bố kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của UBND các xã trên địa bàn huyện Phú Quý
9 803/UBND 28/11/2017 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do CP, thủ tướng CP giao UB tỉnh thực hiện năm 2017
10 231/BC-UBND 28/11/2017 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 53-CT/TU ngày 05/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XII) (Số liệu báo cáo từ ngày 01/01 – 20/11/2017)
hiển thị từ 1 - 10 trong 681 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản pháp quy - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech