Năm 2020
Lượt xem: 763

1. Quyết định số 21/QĐ-SXD ngày 16/01/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt I-2020.

- Tải về: 21/QĐ-SXDDanh sách kèm theo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Quyết định số 39/QĐ-SXD ngày 12/02/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt II-2020.

- Tải về: 39/QĐ-SXDDanh sách kèm theo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Quyết định số 54/QĐ-SXD ngày 02/3/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt III-2020.

- Tải về: 54/QĐ-SXDDanh sách kèm theo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Quyết định số 68/QĐ-SXD ngày 12/3/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt IV-2020.

- Tải về: 68/QĐ-SXDDanh sách kèm theo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Quyết định số 99/QĐ-SXD ngày 09/4/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt VI-2020.

- Tải về: 99/QĐ-SXDDanh sách kèm theo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Quyết định số 121/QĐ-SXD ngày 27/4/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt VII-2020.

- Tải về: 121/QĐ-SXDDanh sách kèm theo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Quyết định số 136/QĐ-SXD ngày 11/5/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt VIII-2020.

- Tải về: 136/QĐ-SXDDanh sách kèm theo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Quyết định số 142/QĐ-SXD ngày 19/5/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt IX-2020.

- Tải về: 142/QĐ-SXDDanh sách kèm theo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Quyết định số 209/QĐ-SXD ngày 06/7/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt X-2020.

- Tải về: 209/QĐ-SXDDanh sách kèm theo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Quyết định số 223/QĐ-SXD ngày 17/7/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt XI-2020.

- Tải về: 223/QĐ-SXDDanh sách kèm theo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Quyết định số 224/QĐ-SXD ngày 20/7/2020 của Sở Xây dựng về việc giao nhiệm vụ tham gia tổ chức sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận.

- Tải về: 224/QĐ-SXD; Danh sách kèm theo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Quyết định số 257/QĐ-SXD ngày 17/8/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt XIII-2020.

- Tải về: 257/QĐ-SXDDanh sách kèm theo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Quyết định số 284/QĐ-SXD ngày 09/9/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt XIV-2020.

- Tải về: 284/QĐ-SXDDanh sách kèm theo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Quyết định số 296/QĐ-SXD ngày 23/9/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt XV-2020.

- Tải về: 296/QĐ-SXDDanh sách kèm theo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Quyết định số 327/QĐ-SXD ngày 09/10/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt XVI-2020.

- Tải về: 327/QĐ-SXDDanh sách kèm theo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. Quyết định số 345/QĐ-SXD ngày 27/10/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt XVII-2020.

- Tải về: 345/QĐ-SXDDanh sách kèm theo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. Quyết định số 366/QĐ-SXD ngày 16/11/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt XVIII-2020.

- Tải về: 366/QĐ-SXDDanh sách kèm theo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. Quyết định số 383/QĐ-SXD ngày 07/12/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt XIX-2020.

- Tải về: 383/QĐ-SXDDanh sách kèm theo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. Quyết định số 400/QĐ-SXD ngày 18/12/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt XX-2020.

- Tải về: 400/QĐ-SXDDanh sách kèm theo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. Quyết định số 416/QĐ-SXD ngày 30/12/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt XXI-2020.

- Tải về: 416/QĐ-SXD; Danh sách kèm theo

Ban Biên tập Website.

Chuyên mục
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 1419
  • Trong tuần: 10 386
  • Tháng hiện tại: 57 268
  • Tổng lượt truy cập: 1438852
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang