Năm 2021
Lượt xem: 1168

1. Quyết định số 05/QĐ-SXD ngày 07/01/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt I-2021.

- Tải về: 05/QĐ-SXDDanh sách kèm theo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Quyết định số 17/QĐ-SXD ngày 21/01/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt II-2021.

- Tải về: 17/QĐ-SXDDanh sách kèm theo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Quyết định số 26/QĐ-SXD ngày 03/02/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt III-2021.

- Tải về: 26/QĐ-SXDDanh sách kèm theo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Quyết định số 44/QĐ-SXD ngày 26/02/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt IV-2021.

- Tải về: 44/QĐ-SXDDanh sách kèm theo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Quyết định số 60/QĐ-SXD ngày 17/3/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt V-2021.

- Tải về: 60/QĐ-SXDDanh sách kèm theo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Quyết định số 69/QĐ-SXD ngày 29/3/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt VI-2021.

- Tải về: 69/QĐ-SXDDanh sách kèm theo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Quyết định số 88/QĐ-SXD ngày 13/4/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt VII-2021.

- Tải về: 88/QĐ-SXDDanh sách kèm theo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Quyết định số 111/QĐ-SXD ngày 04/5/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt VIII-2021.

- Tải về: 111/QĐ-SXDDanh sách kèm theo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Quyết định số 121/QĐ-SXD ngày 14/5/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt IX-2021.

- Tải về: 121/QĐ-SXDDanh sách kèm theo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Quyết định số 140/QĐ-SXD ngày 02/6/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt X-2021.

- Tải về: 140/QĐ-SXDDanh sách kèm theo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Quyết định số 154/QĐ-SXD ngày 15/6/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt XI-2021.

- Tải về: 154/QĐ-SXDDanh sách kèm theo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Quyết định số 201/QĐ-SXD ngày 26/7/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt XIII-2021.

- Tải về: 201/QĐ-SXDDanh sách kèm theo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Quyết định số 214/QĐ-SXD ngày 12/8/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt XIV-2021.

- Tải về: 214/QĐ-SXDDanh sách kèm theo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Quyết định số 240/QĐ-SXD ngày 17/9/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt XVI-2021.

- Tải về: 240/QĐ-SXDDanh sách kèm theo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Quyết định số 250/QĐ-SXD ngày 04/10/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt XVII-2021.

- Tải về: 250/QĐ-SXDDanh sách kèm theo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. Quyết định số 265/QĐ-SXD ngày 16/10/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt XVIII-2021.

- Tải về: 265/QĐ-SXDDanh sách kèm theo

Ban Biên tập Website.

Chuyên mục
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 1402
  • Trong tuần: 10 369
  • Tháng hiện tại: 57 251
  • Tổng lượt truy cập: 1438835
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang