Năm 2022
Lượt xem: 4715

Quyết định số 73/QĐ-SXD ngày 18/4/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt I-2022.

- Tải về: 73/QĐ-SXDDanh sách

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định số 91/QĐ-SXD ngày 13/5/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt II-2022.

- Tải về: 91/QĐ-SXDDanh sách

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định số 108/QĐ-SXD ngày 07/6/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt III-2022.

- Tải về: 108/QĐ-SXD; Danh sách

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo số 1640/TB-SXD ngày 28/6/2022 của Sở Xây dựng về việc hồ sơ cá nhân chưa đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt IV-2022.

- Tải về: 1640/TB-SXD; Danh sách

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định số 121/QĐ-SXD ngày 28/6/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt IV-2022.

- Tải về: 121/QĐ-SXD; Danh sách

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định số 147/QĐ-SXD ngày 21/7/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt V-2022.

- Tải về: 147/QĐ-SXD; Danh sách

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo số 1851/TB-SXD ngày 21/7/2022 của Sở Xây dựng về việc hồ sơ cá nhân chưa đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt V-2022.

- Tải về: 1851/TB-SXDDanh sách

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định số 157/QĐ-SXD ngày 05/8/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt VI-2022.

- Tải về: 157/QĐ-SXDDanh sách

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo số 1995/TB-SXD ngày 05/8/2022 của Sở Xây dựng về việc hồ sơ cá nhân chưa đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt VI-2022.

- Tải về: 1995/TB-SXDDanh sách

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định số 171/QĐ-SXD ngày 29/8/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt VII-2022.

- Tải về: 171/QĐ-SXDDanh sách

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo số 2191/TB-SXD ngày 29/8/2022 của Sở Xây dựng về việc hồ sơ cá nhân chưa đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt VII-2022.

- Tải về: 2191/TB-SXDDanh sách

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định số 202/QĐ-SXD ngày 22/9/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt VIII-2022.

- Tải về: 202/QĐ-SXDDanh sách

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo số 2377/TB-SXD ngày 22/9/2022 của Sở Xây dựng về việc hồ sơ cá nhân chưa đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt VIII-2022.

- Tải về: 2377/TB-SXDDanh sách

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định số 228/QĐ-SXD ngày 13/10/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt IX-2022.

- Tải về: 228/QĐ-SXDDanh sách

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo số 2600/TB-SXD ngày 13/10/2022 của Sở Xây dựng về việc hồ sơ cá nhân chưa đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt IX-2022.

- Tải về: 2600/TB-SXDDanh sách

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định số 242/QĐ-SXD ngày 01/11/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt X-2022.

- Tải về: 242/QĐ-SXDDanh sách

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo số 2773/TB-SXD ngày 01/11/2022 của Sở Xây dựng về việc hồ sơ cá nhân chưa đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt X-2022.

- Tải về: 2773/TB-SXD; Danh sách

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định số 267/QĐ-SXD ngày 21/11/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt XI-2022.

- Tải về: 267/QĐ-SXDDanh sách

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo số 2984/TB-SXD ngày 21/11/2022 của Sở Xây dựng về việc hồ sơ cá nhân chưa đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt XI-2022.

- Tải về: 2984/TB-SXDDanh sách

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định số 339/QĐ-SXD ngày 30/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt XIII-2022.

- Tải về: 339/QĐ-SXDDanh sách

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo số 3473/TB-SXD ngày 30/12/2022 của Sở Xây dựng về việc hồ sơ cá nhân chưa đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt XIII-2022.

- Tải về: 3473/TB-SXDDanh sách

Ban Biên tập Website.


Chuyên mục
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 1359
  • Trong tuần: 10 326
  • Tháng hiện tại: 57 208
  • Tổng lượt truy cập: 1438792
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang