UBND xã Tiến Lợi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 16/3/2023tại Nhà văn hóa xã, UBND xã Tiến Lợi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận TQVN xã, các đoàn thể, cùng tất cả công chức, người hoạt động không chuyên trách xã và Trưởng Ban điều hành 5 thôn.

Hội nghị nghe công bố quyết định của UBND thành phố về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính và báo cáo tóm tắt kết quả chỉ số cải cách hành chính của xã Tiến Lợi năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Sau khi nghe các công chức chuyên môn UBND xã tham gia phát biểu tham luận, thảo luận tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoa – Chủ tịch UBND xã – chủ trì hội nghị, kết luận:

Nhìn chung, trong năm 2022, công tác cải cải hành chính được Đảng ủy, UBND xã quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất chưa đảm bảo thời gian, chưa đầy đủ nội dung; Chưa hoàn thành 100% chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do thành phố giao; Vẫn còn hồ sơ trễ hẹn, việc xin lỗi tổ chức, cá nhân khi có hồ sơ trễ hẹn chưa đảm bảo theo quy định; Tỷ lệ hồ sơ cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt thấp; Chưa phát sinh hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; Mức độ hài lòng của người dân trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính của cán bộ, công chức chưa cao.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2022 bà Nguyễn Thị Hoa – Chủ tịch UBND xã đề nghị cán bộ, công chức, người lao động, đặc biệt là công chức chuyên môn UBND xã nghiêm túc thực hiện một số nội dung, trong đó cần duy trì nội dung, tiêu chí đạt điểm tốt, điểm tối đa trong năm 2022, tiến hành kiểm tra, rà soát các tiêu chí, tiêu chí thành phần giảm điểm, giảm thứ hạng, chưa đạt điểm so với điểm chuẩn tối đa hoặc nội dung có chỉ số thành phần thấp, có kế hoạch khắc phục kịp thời nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của xã trong năm 2023.

Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch cải cách hành chính của xã gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chủ yếu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã được UBND thành phố giao trong năm 2023. Tất cả cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại cơ quan UBND xã nâng cao nhận thức, xác định vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác CCHC. Xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ để thực hiện, xác định đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm, xác định cụ thể sản phẩm, thời gian hoàn thành, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, xác định rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức
chức trong triển khai từng nhiệm vụ CCHC. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ một (01) lần đối với thủ tục hành chính; nâng cao tinh thần thái độ phục vụ tổ chức và công dân khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính; không có thái độ thờ ơ, thiếu tinh thần trách nhiệm với tổ chức, cá nhân; phấn đấu tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt từ 98% trở lên; trường hợp hồ sơ trễ hẹn đều phải có văn bản nêu rõ lý do, xin lỗi tổ chức, cá nhân và hẹn lại ngày trả kết quả theo quy định.

                                             Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Anh – Bí thư Đảng ủy xã, phát biểu chỉ đạo

Cuối hội nghị, công chức chuyên môn UBND xã đã tiến hành ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác Cải cách hành chính năm 2023.

          

                                                                                                                                                                                             Xã Tiến Lợi

Xã Tiến Lợi
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập