Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 484
  • Trong tuần: 11 293
  • Trong tháng: 42 304
  • Tất cả: 880972
Đăng nhập
Lượt xem: 550

Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện chỉ đạo của UBND tinh về việc thực hiện các nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính; Giám đốc Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường khai thác sử dụng nguồn dữ liệu TTHC trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và hệ thống Cơ sở dữ liệu về TTHC của tỉnh; thường xuyên cập nhật kịp thời và niêm yết công khai bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư đúng quy định; rà soát, đánh giá TTHC; kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp, sáng kiến đơn giản hóa TTHC; Tiếp nhận, xử lý và công khai kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thông qua hệ thống Phản ánh kiến nghị được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, khuyến nghị người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang