Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 689
  • Trong tuần: 8 129
  • Tháng hiện tại: 33 102
  • Tổng lượt truy cập: 1021283
Đăng nhập
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 10 năm 2023 (27/02/2023-05/03/2023)
Lượt xem: 258
Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần (từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/03/2023) Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 135 và tồn của kỳ trước là 94 hồ sơ, đang giải quyết 133 hồ sơ, hồ sơ đã giải quyết 96 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 3 lĩnh vực.
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) tồn kỳ trước 2 hồ sơ, đang giải quyết 2 hồ sơ, đã giải quyết 0 hồ sơ; Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 14 hồ sơ, tiếp nhận mới 36 hồ sơ, đang giải quyết 50 hồ sơ, đã giải quyết 0 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt nam tồn kỳ trước 37 hồ sơ, tiếp nhận mới 5 hồ sơ, đang giải quyết 40 hồ sơ, đã giải quyết 2 hồ sơ; Lĩnh vực 53 tồn kỳ trước 41 hồ sơ, tiếp nhận mới 94 hồ sơ, đang giải quyết 41 hồ sơ, đã giải quyết 94 hồ sơ;
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang