Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 729
  • Trong tuần: 8 169
  • Tháng hiện tại: 33 142
  • Tổng lượt truy cập: 1021323
Đăng nhập
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 13 năm 2023 (20/03/2023-26/03/2023)
Lượt xem: 113
Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần (từ ngày 20/03/2023 đến ngày 26/03/2023) Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 274 và tồn của kỳ trước là 178 hồ sơ, đang giải quyết 248 hồ sơ, hồ sơ đã giải quyết 204 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 3 lĩnh vực.
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) tồn kỳ trước 3 hồ sơ, tiếp nhận mới 1 hồ sơ, đang giải quyết 4 hồ sơ, đã giải quyết 0 hồ sơ; Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 32 hồ sơ, tiếp nhận mới 83 hồ sơ, đang giải quyết 114 hồ sơ, đã giải quyết 1 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt nam tồn kỳ trước 47 hồ sơ, tiếp nhận mới 12 hồ sơ, đang giải quyết 57 hồ sơ, đã giải quyết 2 hồ sơ; Lĩnh vực 82 tồn kỳ trước 96 hồ sơ, tiếp nhận mới 178 hồ sơ, đang giải quyết 73 hồ sơ, đã giải quyết 201 hồ sơ;
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang