Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 702
  • Trong tuần: 8 142
  • Tháng hiện tại: 33 115
  • Tổng lượt truy cập: 1021296
Đăng nhập
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 15 năm 2023 (03/04/2023-09/04/2023)
Lượt xem: 122
Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần (từ ngày 03/04/2023 đến ngày 09/04/2023) Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 210 và tồn của kỳ trước là 140 hồ sơ, đang giải quyết 216 hồ sơ, hồ sơ đã giải quyết 134 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 3 lĩnh vực.
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) tồn kỳ trước 1 hồ sơ, tiếp nhận mới 4 hồ sơ, đang giải quyết 5 hồ sơ, đã giải quyết 0 hồ sơ; Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 13 hồ sơ, tiếp nhận mới 51 hồ sơ, đang giải quyết 63 hồ sơ, đã giải quyết 1 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt nam tồn kỳ trước 56 hồ sơ, tiếp nhận mới 15 hồ sơ, đang giải quyết 69 hồ sơ, đã giải quyết 2 hồ sơ; Lĩnh vực 70 tồn kỳ trước 70 hồ sơ, tiếp nhận mới 140 hồ sơ, đang giải quyết 79 hồ sơ, đã giải quyết 131 hồ sơ;
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang