Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Công tác đăng ký kinh doanh tháng 03/2023
Lượt xem: 645
Tính từ ngày 15/02/2023 đến ngày 14/3/2023, có 64 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 14,67% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký mới 242,27 tỷ đồng, giảm 57,61% so với cùng kỳ; giải thể 8 doanh nghiệp, giảm 28,57% so với cùng kỳ; đăng ký thay đổi 109 doanh nghiệp, tăng 2,83% so với cùng kỳ. Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến ngày 14/3/2022, có 131 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 19,63% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký mới là 1.568,6 tỷ đồng, tăng 21,61% so với cùng kỳ; giải thể 20 doanh nghiệp, giảm 28,57% so với cùng kỳ; tạm ngừng hoạt động 210 doanh nghiệp và 49 đơn vị trực thuộc, tăng 23,33% so với cùng kỳ; số lần đăng ký thay đổi 225 lần giảm 6,25% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm đến nay có có 131 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 19,63% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký mới là 1.568,6 tỷ đồng, tăng 21,61% so với cùng kỳ.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang