No title... No title... No title... No title...
Ban lãnh đạo Sở

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

Họ và tên: Ông Trần Sinh Toàn

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0252.3821902

DĐ: 0919.011.936

Email: toants@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC

1. Họ và tên: Ông Nguyễn Ngọc Thành

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0252.3.833799

DĐ: 0913883210

Email: thanhnn@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

2. Họ và tên: Bà Trần Thị Thanh Nhàn

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0252.3828827

DĐ: 0908269666

Email: nhanttt@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 592
  • Trong tuần: 15 639
  • Trong tháng: 61 554
  • Tất cả: 1348878
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang