Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động năm 2019
Lượt xem: 2545

Căn cứ Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện nay có 03 loại bảo hiểm mà doanh nghiệp phải đóng cho người lao động, bao gồm: Bảo hiểm xã hội (hưu trí, ốm đau, thai sản), bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, tỷ lệ đóng các loại bảo hiểm này cụ thể như sau:

1. Lao động là người Việt Nam:

Người sử dụng lao động phải đóng

Người lao động phải đóng

Bảo hiểm xã hội

TNLĐ - BNN

Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội

TNLĐ - BNN

Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm y tế

Hưu trí, tử tuất

Ốm đau, thai sản

Hưu trí, tử tuất

Ốm đau, thai sản

14%

3%

0.5%

1%

3%

8%

-

-

1%

1.5%

21.5%

10.5%

Tổng cộng: 32%

2. Lao động là người nước ngoài:

Người sử dụng lao động phải đóng

Người lao động phải đóng

Bảo hiểm xã hội

TNLĐ - BNN

Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội

TNLĐ - BNN

Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm y tế

Hưu trí, tử tuất

Ốm đau, thai sản

Hưu trí, tử tuất

Ốm đau, thai sản

-

3%

0.5%

-

3%

-

-

-

-

1.5%

6.5%

1.5%

Tổng cộng: 8%

Căn cứ mức đóng trên hàng tháng người sử dụng lao động phải tự đóng và trích vào lương của người lao động để đóng các khoản bảo hiểm cho người lao động Việt Nam với tỷ lệ tổng cộng là 32% tiền lương tính đóng BHXH và 8% tiền lương tính đóng BHXH cho người lao động nước ngoài.

Mức tiền lương tính đóng các khoản bảo hiểm

Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Cụ thể:

- Mức lương, ghi mức theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán;

- Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ;

- Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 1878
  • Trong tuần: 13 584
  • Tháng hiện tại: 272 122
  • Tổng lượt truy cập: 2591363
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang