Tập trung thực hiện các giải pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản

         Bình Thuận là tỉnh có truyền thống nghề cá lâu đời, với 35 xã, phường, thị trấn vùng biển và trên 40 ngàn lao động trực tiếp. Vùng biển ven bờ của tỉnh được đánh giá là nơi có nguồn lợi thủy sản phong phú, đa dạng; với nhiều hệ sinh thái biển quan trọng bao gồm rạn san hô, thảm cỏ, rạn đá ngầm; đặc biệt, nhiều loài thân mềm hai mảnh vỏ sống vùng dưới triều phân bố với mật độ lớn dọc ven biển của tỉnh. Nhiều khu vực có tính đa dạng sinh học cao, giữ vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội của các cộng đồng ngư dân, có tiềm năng thành lập các khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, gắn với việc giao quyền quản lý cho các cộng đồng ngư dân. 

         Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cộng đồng ngư dân có nguyện vọng và đề xuất tham gia thực hiện đồng quản lý nguồn lợi thủy sản. Tính đến nay, toàn tỉnh có 03 Hội cộng đồng ngư dân/288 thành viên hộ gia đình tham gia đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản; đã thực hiện công nhận và giao quyền quản lý trên vùng biển với diện tích là 43,4 km2/12,38 km chiều dài bờ biển, trong đó tại xã Thuận Quý: 16,5 km2; Tân Thành: 9,2 km2 và xã Tân Thuận: 17,7 km2. Nhìn chung, các mô hình khi bắt đầu triển khai gặp không ít khó khăn và thách thức nhưng đến nay cũng đã đạt được những kết quả tích cực.
         Nhằm đẩy mạnh việc áp dụng quy định của Luật Thủy sản về đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản một cách rộng rãi, thiết thực, tỉnh Bình Thuận đã có nhiều chủ trương, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ UBND cấp huyện/xã, người dân tổ chức thực hiện. Theo đó, hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận đã xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí hỗ trợ thực hiện đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo Chi cục Thủy sản tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong vùng biển đã thực hiện công nhận, giao quyền và đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức, ý thức của ngư dân về đồng quản lý; chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai các chương trình khuyến ngư, hỗ trợ Hội cộng đồng ngư dân thả các chà cải tiến trong vùng biển giao quyền nhằm tạo nơi cư ngụ, rạn chà nhân tạo, thu hút nguồn lợi thủy sản.
         Ngoài ra, để hỗ trợ triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình đồng quản lý tại huyện Hàm Thuận Nam, các cơ quan chức năng và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện Hàm Thuận Nam đã ký kết các Quy chế phối hợp giữa các bên trong hỗ trợ thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Bên cạnh đó, UBND huyện Hàm Thuận Nam cũng ban hành Kế hoạch để tiếp tục duy trì và phát triển bền vững mô hình đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 – 2025.
         Nhằm tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh đề nghị Tổng cục Thủy sản sớm ban hành Sổ tay “Hướng dẫn thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản” để các địa phương áp dụng một cách thống nhất; tham mưu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo điều 6, Luật Thủy sản 2017. Đồng thời, tham mưu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; Đề án phát triển đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

                                            Nguồn: Theo binhthuan.com.vn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang