Danh sách mail công vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT

STT

Tên cá nhân, đơn vị

Địa chỉ mail

Chức vụ

I

SỞ

snnptnt@binhthuan.gov.vn


II

LÃNH ĐẠO SỞ1

Mai Kiều

kieum@snnptnt.binhthuan.gov.vn

Giám đốc

2

Nguyễn Văn Chiến

chiennv@snnptnt.binhthuan.gov.vn

Phó Giám đốc

3

Phan Văn Tấn

tanpv@snnptnt.binhthuan.gov.vn

Phó Giám đốc

4

Nguyễn Hữu Phước

phuocnh@snnptnt.binhthuan.gov.vn

Phó Giám đốc

 5 Lê Thanh Sơn sonlt@snnptnt.binhthuan.gov.vn Phó Giám đốc

III

VĂN PHÒNG SỞ6

Thái Thị Ngọc Trân

tranttn@snnptnt.binhthuan.gov.vn

Chánh VP

7

Lê Văn Quyết

quyetlv@snnptnt.binhthuan.gov.vn Phó Chánh VP

8

Phạm Duy Vũ

vupd@snnptnt.binhthuan.gov.vn

Quản trị mạng

9

Bùi Thị Hậu

haubt@snnptnt.binhthuan.gov.vn

Kế toán

10

Trần Thị Kim Nguyệt

nguyetttk@snnptnt.binhthuan.gov.vn

Văn thư

11

Trần Thị Tố Như

nhutt@snnptnt.binhthuan.gov.vn

Văn thư

12

Trần Vũ Trọng Tín

tintvt@snnptnt.binhthuan.gov.vn

Văn thư

13

Nguyễn Thị Kim Hương

huongntk@snnptnt.binhthuan.gov.vn

Chuyên viên

14

Phạm Thị Diệu Hiền

hienptd@snnptnt.binhthuan.gov.vn

Chuyên viên

15

Lưu Quyết Tiến

tienlq@snnptnt.binhthuan.gov.vn

Phó Chánh VP

16

Trần Khánh Duy

duytk@snnptnt.binhthuan.gov.vn

Chuyên viên

17

Phan Minh Minh

minhpm@snnptnt.binhthuan.gov.vn

Chuyên viên

18

Nguyễn Ngô Tấn Hiếu

hieunnt@snnptnt.binhthuan.gov.vn

Chuyên viên

19

Lê Diệp Bình

binhld@snnptnt.binhthuan.gov.vn

Chuyên viên

20

Hoàng Trúc Lâm

lamht@snnptnt.binhthuan.gov.vn

Chuyên viên

 21  Phạm Đức Huy Hoàng hoangpdh@snnptnt.binhthuan.gov.vn  Chuyên viên

VI

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH22

Nguyễn Tuấn

tuann@snnptnt.binhthuan.gov.vn

Trưởng phòng

23

Lê Chí Hưng

hunglc@snnptnt.binhthuan.gov.vn

Chuyên viên

24

Chu Thị Thanh Hương

huongctt@snnptnt.binhthuan.gov.vn

Phó phòng

25

Nguyễn Hoàng Xuân Diệu

dieunhx@snnptnt.binhthuan.gov.vn

Chuyên viên

26

Hoàng Phương

phuongh@snnptnt.binhthuan.gov.vn

Phó phòng

27

Lê Ngọc Thuyết

thuyetln@snnptnt.binhthuan.gov.vn

Chuyên viên

28

Nguyễn Thụy Nhã Trâm

tramntn@snnptnt.binhthuan.gov.vn

Chuyên viên

29

Trương Vĩnh Hồng Phúc

phuctvh@snnptnt.binhthuan.gov.vn

Chuyên viên

 30 Nguyễn Duy Anh anhnd@snnptnt.binhthuan.gov.vn Chuyên viên 

VII

THANH TRA SỞ31

Nguyễn Hữu Danh

danhnh@snnptnt.binhthuan.gov.vn

Chánh thanh tra

32

Lê Thị Thu

thult@snnptnt.binhthuan.gov.vn

Phó Chánh thanh tra

33

Thiềm Quốc Bình

binhtq@snnptnt.binhthuan.gov.vn

Chuyên viên

34

Nguyễn Trường Huy

huynt@snnptnt.binhthuan.gov.vn

Chuyên viên

35

Đỗ Thị Thu Huyền

huyendtt@snnptnt.binhthuan.gov.vn

Chuyên viên

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang