DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ TÀI CHÍNH

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ TÀI CHÍNH (TẠI THỜI ĐIỂM THÁNG 04/2023)

Địa chỉ : Số 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận
Số điện thoại : 0252.3828469

Email : stc@binhthuan.gov.vn

 

Stt

Họ và tên

Số điện thoại

Thư điện tử

1

BAN GIÁM ĐỐC

1.1

Giám đốc

Phan Thế Hanh

 

hanhpt@stc.binhthuan.gov.vn

1.2

Phó Giám đốc

Nguyễn Văn Hoa

3827899

hoanv@stc.binhthuan.gov.vn

              1.3

 

Phó Giám đốc

Bùi Thị Hồng Thủy

 3824729

thuybth@stc.binhthuan.gov.vn

1.4

Phó Giám đốc

Nguyễn Văn Dũng

3824729

dungnv@stc.binhthuan.gov.vn

2

VĂN PHÒNG SỞ

2.1

Nguyễn Gia Phước Toại

3824230

toaingp@stc.binhthuan.gov.vn

2.2

Phùng Ngọc Khánh

khanhpn@stc.binhthuan.gov.vn

2.3

Võ Thị Chín

3823469

chinvt@stc.binhthuan.gov.vn

2.4

Từ Nguyên Minh

minhtn@stc.binhthuan.gov.vn

2.5

Tô Thị Kim Trúc

tructtk@stc.binhthuan.gov.vn

2.6

Nguyễn Minh Tân

3828469

tannm@stc.binhthuan.gov.vn

2.7

Nguyên Quốc Thuận

thuannq@stc.binhthuan.gov.vn

2.8

Nguyễn Minh Vũ

3833591

vunm@stc.binhthuan.gov.vn

2.9

Lê Anh Tuấn

 

tuanla@stc.binhthuan.gov.vn

   

 

 

3

PHÒNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

3.1

Nguyễn Ngọc Thanh

 

3821654

 

 

thanhnn@stc.binhthuan.gov.vn

3.2

Hồ Thị Phương

phuonght@stc.binhthuan.gov.vn

3.3

Lương Minh Tú

tulm@stc.binhthuan.gov.vn

3.4

Trịnh Thị Hải Yến

yentth@stc.binhthuan.gov.vn

3.5

Lê Phước Minh Hiếu

hieulph@stc.binhthuan.gov.vn

3.6

Huỳnh Ngọc Dung

dunghn@stc.binhthuan.gov.vn

3.7

Đỗ Thị Vân Anh

anhdtv@stc.binhthuan.gov.vn

3.8

Phan Thị Thu Nguyệt

nguyetptt@stc.binhthuan.gov.vn

4

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG SẢN – GIÁ 

4.1

Nguyễn Thanh Tâm

 

 

 

 

3821756

 

 

tamnt@stc.binhthuan.gov.vn

4.2

Lê Thị Bích Trâm

tramltb@stc.binhthuan.gov.vn

4.3

Lữ Thái Đoan

doanlt@stc.binhthuan.gov.vn

4.4

Nguyễn Thị Hồng Gấm

gamnth@stc.binhthuan.gov.vn

4.5

Nguyễn Phan Hạnh Nguyên

nguyennph@stc.binhthuan.gov.vn

4.6

Hoàng Gia Thịnh

thinhhg@stc.binhthuan.gov.vn

4.7

Nguyễn Thùy Linh

linhnt@stc.binhthuan.gov.vn

5

PHÒNG TC- HCSN

5.1

Nguyễn Hùng

3830023

hungn@stc.binhthuan.gov.vn

5.2

Trương Thị Xuân

xuantt@stc.binhthuan.gov.vn

5.3

Trần Quốc Thông

thongtq@stc.binhthuan.gov.vn

5.4

Nguyễn Thị Xuân Lý

lyntx@stc.binhthuan.gov.vn

5.5

Nguyễn Thị Thanh Thư

3828780

 

thuntt@stc.binhthuan.gov.vn

5.6

Tô Thị Ngọc Nga

ngattn@stc.binhthuan.gov.vn

5.7

Phạm Thị Huyền Trang

trangpth@stc.binhthuan.gov.vn

5.8

Hoàng Thị Ngoan

ngoanht@stc.binhthuan.gov.vn

5.9

Lâm Tú Uyên

uyenlt@stc.binhthuan.gov.vn

6

THANH TRA SỞ + PHÒNG TIẾP DÂN

6.1

Mai Ngọc Thúy

 

3822756

thuymn@stc.binhthuan.gov.vn

6.2

Thái Thị Hà

hatt@stc.binhthuan.gov.vn

6.3

Nguyễn Bá Tánh

tanhnb@stc.binhthuan.gov.vn

6.4

Nguyễn Văn Kiệt

kietnv@stc.binhthuan.gov.vn

6.5

Trần Quang Dũng

dungtq@stc.binhthuan.gov.vn
7

PHÒNG TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ

7.1

Bùi Thị Hồng Vân

3829380

 

 

vanbth@stc.binhthuan.gov.vn

7.2

Hồ Quỳnh Hoa

hoahq@stc.binhthuan.gov.vn

7.3

Nguyễn Hữu Khánh

khanhnh@stc.binhthuan.gov.vn

7.4

Trương Công Minh

minhtc@stc.binhthuan.gov.vn

7.5

Đinh Ly Va

3832510

vadl@stc.binhthuan.gov.vn

7.6

Từ Thị Tú Anh

anhttt@stc.binhthuan.gov.vn
8.

TRUNG TÂM MUA TÀI SẢN CÔNG FAX: 3834398

8.1

Nguyễn Tuấn Khanh

3833577

khanhnt@stc.binhthuan.gov.vn

8.2

Hàn Đức Hòa

3821156

hoahd@stc.binhthuan.gov.vn

8.3

Võ Thị Ngọc Dung

dungvtn@stc.binhthuan.gov.vn

8.4

Phạm Hồng Thái

thaiph@stc.binhthuan.gov.vn

8.5

Nguyễn Thị Thu Nhung

nhungntt@stc.binhthuan.gov.vn

8.6

Nguyễn Thị Thanh Thúy

thuyntt@stc.binhthuan.gov.vn

 Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang