Thanh tra Sở

1. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài chính:
a) Hằng năm, xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt.
b) Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở, thực hiện thanh tra tài chính, thanh tra chuyên ngành đối với các tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính.
c) Phối hợp với các cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài chính, ngân sách và lĩnh vực giá.
d) Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
e) Thực hiện công tác tiếp dân. Thanh tra, kiểm tra, tổng hợp báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.
f) Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật.
g) Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái với văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách, chế độ không phù hợp qua công tác thanh tra tài chính.
2. Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở Tài chính trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài chính.
3. Chủ trì, phối hợp với các phòng theo dõi và tham mưu xử lý tiền thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra của Thanh tra Sở nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 279
  • Trong tuần: 5 613
  • Tháng hiện tại: 30 474
  • Tổng lượt truy cập: 1743033
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang