No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Thanh tra Sở

1. Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ:

a) Hằng năm, xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt;

b) Tổng hợp báo cáo kết quả về công tác thanh tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở;

       c) Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thanh tra, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật;

d) Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái với văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách, chế độ không phù hợp qua công tác thanh tra tài chính;

đ) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật.

          2. Tham mưu thực hiện công tác thanh tra:

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; thực hiện thanh tra tài chính, thanh tra chuyên ngành đối với các tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính;

b) Phối hợp với các cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài chính, ngân sách và lĩnh vực giá;

c) Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

d) Thực hiện công tác tiếp dân; Thanh tra, kiểm tra, tổng hợp báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

       đ) Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

Đấu thầu - Đấu giá


Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 459
  • Trong tuần: 12 024
  • Trong tháng: 52 982
  • Tất cả: 1366812
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang