Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 2576
  • Trong tuần: 16 428
  • Trong tháng: 59 114
  • Tất cả: 1608743
Đăng nhập
Lượt xem: 386

Xây dựng điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 630/KH-BCA-V05 ngày 28/12/2022 về việc xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Quyết định số 9745/QĐ-BCA-V05 ngày 28/12/2022 v/v ban hành Bộ Tiêu chí tạm thời xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại Bình Thuận, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện tại Công văn số 249/UBND-NCKSTTHC ngày 01/2/2023 của UBND tỉnh v/v xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục cấp tỉnh và đề nghị Mặt trận, đoàn thể tỉnh triển khai thực hiện các nội dung:

- Tổ chức quán triệt, triển khai Kế hoạch số 630/KH-BCA-V05 và Quyết định số 9745/QĐ-BCA-V05 cùng ngày 28/12/2022 của Bộ Công an;

- Tổ chức xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu Kế hoạch triển khai “Xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh.

Ban biên tập Sở Tài chính./.

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang