Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 2617
  • Trong tuần: 16 469
  • Trong tháng: 59 155
  • Tất cả: 1608784
Đăng nhập
Lượt xem: 149

Chi bộ 1 (thuộc Đảng bộ Sở Tài chính) tổ chức tuyên truyền về biển, hải đảo và công tác biên giới trên đất liền năm 2023

Vào chiều ngày 13/3/2023, Đ/c Bùi Thị Hồng Thủy - Bí thư Chi bộ 1 đã chủ trì, thực hiện tuyên truyền về biển, hải đảo và công tác biên giới trên đất liền cho toàn thể Đảng viên của Chi bộ.

Nội dung tuyên truyền thực hiện theo Hướng dẫn số 03-HD/TGDVĐUK ngày 22/02/2023 của Ban Tuyên giáo-Dân vận Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về công tác tuyên truyền biển, hải đảo và công tác biên giới trên đất liền năm 2023. Trong đó:

- Đối với công tác biển, hải đảo tập trung tuyền truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến biển, đảo; nhất là những thành tựu về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương liên quan đến biển, đảo trên các vùng biển, đảo trong nửa nhiệm kỳ vừa qua; kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động số 60-CTr/TU, ngày 18/01/2019 của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Kế hoạch số 3809/KH-UBND, ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh về việc truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030. 

- Đối với công tác biên giới trên đất liền tập trung tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền; nhất là quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia”; Luật Biên Phòng Việt Nam, Nghị định số 106 quy định chi tiết một số điều của Luật Biên Phòng Việt Nam; các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác biên giới trên đất liền; nội dung các văn bản pháp luật, các hiệp ước, hiệp định song phương, các Tuyên bố chung, Thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao về công tác phân giới, cắm mốc, quản lý và bảo vệ biên giới trên đất liền; Trong đó bao gồm tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc và tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia

Qua tuyên truyền đã nâng cao nhận thức của đảng viên về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam, công tác biên giới trên đất liền, quản lý biên giới, an ninh, chủ quyền biển, đảo; tôn trọng và thực thi pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo, biên giới, lãnh thổ trên đất liền, nhằm xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên, quẩn chúng trong Chi bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, biển, đảo, bảo vệ môi trường, an ninh chủ quyền biển, đảo, giữ vững hòa bình trên Biển Đông và xây dựng tuyến biên giới trên đất liền của Tổ quốc hòa bình, hợp tác cùng phát triển. 

Thông qua công tác tuyên truyền, khẳng định sự đúng đắn về chủ trương, quan điểm của Đảng là kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo và công tác biên giới trên đất liền, quản lý biên giới trên đất liền; nỗ lực và hành động của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề biển, đảo, công tác quản lý biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với các nước phù hợp với quy định của Việt Nam và luật pháp quốc tế; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển với các nước láng giềng; củng cố sự đồng thuận của dư luận trong tỉnh về vấn đề biển, đảo và biên giới, lãnh thổ của Việt Nam với các nước láng giềng; thực hiện tốt Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng,an ninh, bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo, tài nguyên môi trường biển; phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu, nâng cao đời sống nhân dân vùng biển, đảo. 

Ban biên tập Sở Tài chính./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang