Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Giá gạo làm cơ sở hỗ trợ ổn định đời sống tháng 05/2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Lượt xem: 296

Căn cứ Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; quy trình thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quy trình Chủ đầu tư thỏa thuận với người sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Trên cơ sở Công văn số 13/BC-CNBT ngày 18/5/2023 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ tại Bình Thuận, Sở Tài chính thông báo giá gạo tẻ thường (Gạo Ma Lâm 48) để làm cơ sở cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thị xã, thành phố áp dụng xác định mức hỗ trợ ổn định đời sống theo quy định tại khoản 2 Điều 74 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của UBND tỉnh trong tháng 05/2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận là 13.000 đ/kg (Mười ba ngàn đồng một ki lô gam).

Ban biên tập Sở Tài chính./.

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang