Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 557
  • Trong tuần: 15 777
  • Tháng hiện tại: 59 697
  • Tổng lượt truy cập: 1614114
Đăng nhập
Ban Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch công tác tháng 7/2021
Lượt xem: 157
Kế hoạch số 619/KH-STC - 7/7/2021 - Sở Tài Chính

Căn cứ nội dung cuộc họp giao ban ngày 05/7/2021, Ban Giám đốc Sở thông báo kế hoạch công tác tháng 7/2021 đến các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công triển khai thực hiện.

Ngoài các công việc chuyên môn, nghiệp vụ được phân công, các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công cần đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết tháng 7/2021của Đảng ủy Sở Tài chính, trong đó tập trung các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục triển khai công tác mua sắm tập trung năm 2021.

- Tiếp tục thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2019 và thẩm định quyết toán vốn đầu tư công năm 2020.

- Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương xây dựng dự toán ngân sách năm 2022 để chuẩn bị làm việc với Bộ Tài chính.

- Triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh xã hội triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính Phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khó khăn do đại dịch Covid. 

- Triển khai xây dựng các nội dung trình HĐND tỉnh kỳ họp cuối năm 2021 như: Dự toán ngân sách năm 2022, Quyết toán ngân sách năm 2020, Kế hoạch tài chính giai đoạn 2022-2025, Định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ điều tiết ngân sách giai đoạn 2022-2025, Chế độ cốt cán chính trị…

- Triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước khu vực XIII về kiểm toán NSĐP năm 2020; Xử lý nợ tạm ứng ngân sách.

- Rà soát xử lý tài sản công tại các đơn vị dôi dư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

- Tổng hợp kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ , báo cáo Bộ Tài chính.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán từ năm 2019 trở về trước cho Kiểm toán nhà nước khu vực XIII.

- Thẩm định giá đất cụ thể phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm.

- Tiếp tục tham mưu xử lý những nội dung liên quan đến dự án Cảng Kê Gà,  Vụ kiện của Công ty Vạn trụ.

- Thông qua Kết luận thanh tra tại UBND huyện Hàm Thuận Bắc; Triển khai thanh tra tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của Sở Tài chính phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 như phối hợp với Sở Y tế trình UBND tỉnh mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch Covid; Tổng hợp quyết toán

Ban Biên tập Sở Tài chính./.


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang