Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 796
  • Trong tuần: 13 352
  • Trong tháng: 58 000
  • Tất cả: 1600637
Đăng nhập
Lượt xem: 232

Ban Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch công tác tháng 8/2021

Kế hoạch số 727/KH-STC - 6/8/2021 - Sở Tài Chính

Căn cứ nội dung cuộc họp giao ban ngày 03/8/2021, Ban Giám đốc Sở thông báo kế hoạch công tác tháng 8/2021 đến các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công triển khai thực hiện.

Ngoài các công việc chuyên môn, nghiệp vụ được phân công, các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công cần đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết tháng 8/2021của Đảng ủy Sở Tài chính, trong đó tập trung các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2019 và thẩm định quyết toán vốn đầu tư công năm 2020.

 - Tiếp tục triển khai xây dựng các nội dung trình HĐND tỉnh kỳ họp cuối năm 2021 như: Dự toán ngân sách năm 2022, Quyết toán ngân sách năm 2020, Kế hoạch tài chính giai đoạn 2022-2025, Định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ điều tiết ngân sách giai đoạn 2022-2025, Chế độ cốt cán chính trị…

 - Xây dựng dự toán ngân sách năm 2022 để chuẩn bị làm việc với Bộ Tài chính.

 - Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán từ năm 2019 trở về trước cho Kiểm toán nhà nước khu vực XIII.

 - Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kiến nghị Kiểm toán NSĐP năm 2020.

 - Thẩm định giá đất cụ thể phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm.

 - Tiếp tục tham mưu xử lý những nội dung liên quan đến dự án Cảng Kê Gà, vụ kiện của Công ty Vạn trụ.

 - Thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của Sở Tài chính phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 như: tổng hợp quyết toán kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo nguồn kinh phí và cấp phát kịp thời kinh phí phòng, chống dịch và thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai việc mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch theo Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22/7/2021 của Chính phủ cho các địa phương


Ban Biên tập Sở Tài chính./.


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang