Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Ban Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch công tác tháng 9/2021
Lượt xem: 311
Kế hoạch số 805/KH-STC - 8/9/2021 - Sở Tài Chính

Căn cứ nội dung cuộc họp giao ban ngày 31/8/2021, Ban Giám đốc Sở thông báo kế hoạch công tác tháng 9/2021 đến các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công triển khai thực hiện.

Ngoài các công việc chuyên môn, nghiệp vụ được phân công, các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công cần đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết tháng 9/2021của Đảng ủy Sở Tài chính, trong đó tập trung các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của Sở Tài chính phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 như:Tổng hợp quyết toán kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19, Đảm bảo nguồn kinh phí và cấp phát kịp thời kinh phí phòng, chống dịch và thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid trên địa bàn tỉnh, Phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh triên khai việc mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch theo Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22/7/2021 của Chính phủ;

- Tiếp tục thẩm định, xét duyệt quyết toán năm các đơn vị và thẩm định quyết toán vốn đầu tư công.

- Thực hiện kiến nghị kiểm toán NSĐP năm 2020 của Kiểm toán nhà nước

- Tiếp tục triển khai xây dựng các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp cuối năm 2021 như:Dự toán ngân sách năm 2022, Quyết toán ngân sách năm 2020, Kế hoạch tài chính giai đoạn 2022-2025, Định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ điều tiết ngân sách giai đoạn 2022-2025, Chế độ cốt cán chính trị…

- Tiếp tục phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu các nội dung liên quan đến những vướng mắc trong công tác đền bù giải tỏa, các dự án, công trình trọng điểm.  - Triển khai kế hoạch thảo luận và tổng hợp dự toán ngân sách năm 2022.

 - Tổng hợp tình hình kinh phí tiết kiệm chi theo Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ.  - Thông qua Kết luận thanh tra tại UBND huyện Hàm Thuận Bắc.

 - Thẩm định giá đất cụ thể phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm.  - Tham mưu bố trí kinh phí để thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng các khu vực ven biển trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 2739/UBND-ĐTQH ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh.

 - Tiếp tục tham mưu xử lý những nội dung liên quan đến dự án Cảng Kê Gà,  Vụ kiện của Công ty Vạn trụ.  - Báo cáo thực hiện 9 tháng đối với nhiệm vụ chủ yếu UBND tỉnh giao Sở Tài Chính 


Ban Biên tập Sở Tài chính./.

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang