Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 590
  • Trong tuần: 15 810
  • Tháng hiện tại: 59 730
  • Tổng lượt truy cập: 1614147
Đăng nhập
Ban Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch công tác tháng 10/2021
Lượt xem: 194

Căn cứ nội dung cuộc họp giao ban ngày 04/10/2021, Ban Giám đốc Sở thông báo kế hoạch công tác tháng 10/2021 đến các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công triển khai thực hiện.

Ngoài các công việc chuyên môn, nghiệp vụ được phân công, các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công cần đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết tháng 10/2021của Đảng ủy Sở Tài chính, trong đó tập trung các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của Sở Tài chính phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 như: tổng hợp quyết toán kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19, Đảm bảo nguồn kinh phí và cấp phát kịp thời kinh phí phòng, chống dịch và thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid trên địa bàn tỉnh, Phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh triển khai việc mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch theo Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22/7/2021 của Chính phủ;

 - Tiếp tục thẩm định, xét duyệt quyết toán năm các đơn .

 - Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán NSĐP năm 2020 của Kiểm toán nhà nước và các kiến nghị kiểm toán qua các năm.

 - Hoàn chỉnh các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình UBND tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp cuối năm 2021 như: Dự toán ngân sách năm 2022, Quyết toán ngân sách năm 2020, Kế hoạch tài chính giai đoạn 2022-2025,  Định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ điều tiết ngân sách giai đoạn 2022-2025, Chế độ cốt cán chính trị, Quỹ tài chính ngoài ngân sách, Báo cáo tiết kiệm chống lãng phí.

 - Tham mưu UBND tỉnh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2021.

 -Tiếp tục phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu các nội dung liên quan đến những vướng mắc trong công tác đền bù giải tỏa, các dự án, công trình trọng điểm.

 - Tiếp tục thảo luận và tổng hợp dự toán ngân sách năm 2022.

 - Giải ngân nguồn vốn đầu tư công, nhất là vốn ODA.

 - Triển khai công tác kiểm tra việc mua sắm tài sản phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo đề cương.

 - Thẩm định giá đất cụ thể phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm.

 - Tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan đến phương án sắp xếp lại,  xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương (khi có đề nghị của đơn vị).

 - Tiếp tục tham mưu xử lý những nội dung liên quan đến dự án Cảng Kê Gà;  vụ kiện của Công ty Vạn Trụ.

 - Tổng rà soát các báo cáo thực hiện năm 2021 như: Cải cách hành chính,  đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin, công nhận Cơ quan đạt chuẩn văn hóa

 

Ban Biên tập Sở Tài chính./.

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang