Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 666
  • Trong tuần: 15 886
  • Tháng hiện tại: 59 806
  • Tổng lượt truy cập: 1614223
Đăng nhập
Ban Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch công tác tháng 12/2021
Lượt xem: 172
Kế hoạch số 1155/KH-STC - 6/12/2021 - Sở Tài Chính

Căn cứ nội dung cuộc họp giao ban ngày 02/12/2021, Ban Giám đốc Sở thông báo kế hoạch công tác tháng 12/2021 đến các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công triển khai thực hiện.

Ngoài các công việc chuyên môn, nghiệp vụ được phân công, các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công cần đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết tháng 12/2021của Đảng ủy Sở Tài chính, trong đó tập trung các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch covid-19 tại Sở Tài chính. - Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của Sở Tài chính phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 như:Tổng hợp quyết toán kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19, tham mưu nguồn kinh phí và cấp phát kịp thời kinh phí phòng, chống dịch và thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid trên địa bàn tỉnh.

 - Phục vụ tốt kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm.

 - Tiếp tục thẩm định, xét duyệt quyết toán năm các đơn vị.

 - Quyết toán dự án hoàn thành phục vụ công tác giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021.

 - Tổng hợp báo cáo kết quả Kiểm toán 02 CTMTQG nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

 - Tổng hợp báo cáo danh mục dự án hoàn thành chưa quyết toán.

 - Tham mưu UBND tỉnh công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2020.

 - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

 - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố công khai dự toán NSNN năm 2022 và Quyết định giao dự toán thu, chi NSNN trên địa bàn tỉnh năm 2022.

 - Triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát Quốc hội khóa XV chuyên đề “ Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”

 - Tham mưu UBND tỉnh hoàn trả kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương còn thừa theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 - Tham mưu hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 4320/UBND-KT.

 - Tiếp tục dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chế độ cốt cán chính trị - Ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022.

  - Tập trung thẩm định giá đất cụ thể phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm.

 - Tiếp tục phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu các nội dung liên quan đến những vướng mắc trong công tác đền bù giải tỏa, các dự án, công trình trọng điểm; tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan đến phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương.

 - Đôn đốc các nhà thầu triển khai thực hiện các gói thầu mua sắm tập trung năm 2021.Tham mưu thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản của các cơ quan đơn vị (nếu có). Nhất là ưu tiên giải quyết việc mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch của các đơn vị ngành y tế.

 - Triển khai các công việc cuối năm như: Xét sáng kiến năm 2021,đánh giá xếp loại cán bộ công chức năm 2021, Xử lý tài chính cuối năm, Rà soát quy chế của cơ quan để lấy ý kiến trong Hội nghị đối thoại.

- Tiến hành kiểm điểm tập thể Ban Giám đốc và cá nhân Ban Giám đốc Sở theo Hướng dẫn 04 của Tỉnh ủy.

 - Hoàn thành các báo cáo kết quả thực hiện năm 2021 của Sở Tài chính.


Ban Biên tập Sở Tài chính./.


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang