Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 742
  • Trong tuần: 15 962
  • Tháng hiện tại: 59 882
  • Tổng lượt truy cập: 1614299
Đăng nhập
Ban Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch công tác tháng 01/2022
Lượt xem: 264
Kế hoạch số 40/KH-STC - 13/01/2022 - Sở Tài Chính

Căn cứ nội dung cuộc họp giao ban ngày 11/01/2022, Ban Giám đốc Sở thông báo kế hoạch công tác tháng 01/2022 đến các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công triển khai thực hiện.

Ngoài các công việc chuyên môn, nghiệp vụ được phân công, các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công cần đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết tháng 01/2022 của Đảng ủy Sở Tài chính, trong đó tập trung các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của Sở Tài chính phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 như: Tổng hợp quyết toán kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19, tham mưu nguồn kinh phí và cấp phát kịp thời kinh phí phòng, chống dịch và thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid trên địa bàn tỉnh.

 - Tiếp tục thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2019, 2020 các đơn vị.

 - Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2021.

 - Cấp kinh phí kịp thời để chi lương, trợ cấp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và các khoản chính sách an sinh xã hội cho cơ quan, đơn vị và địa phương.

 - Tham mưu UBND tỉnh tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị và địa phương về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 gửi Đoàn Giám sát Quốc hội khóa XV.

 - Báo cáo UBND tỉnh tình hình phân bổ, giao dự toán năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố.

 - Xử lý các nội dung liên quan đến khóa sổ và thực hiện các nội dung trong thời gian chỉnh lý quyết toán năm 2021 của các đơn vị.

 - Trình UBND tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính 05 năm địa phương giai đoạn 2021- 2025.

 - Tập trung thẩm định giá đất cụ thể phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm.

 - Tiếp tục phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu các nội dung liên quan đến những vướng mắc trong công tác đền bù giải tỏa, các dự án, công trình trọng điểm; tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan đến phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương (khi có đề nghị của đơn vị).

 - Kiểm tra triển khai việc mua sắm phục vụ nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch của Tổ kiểm tra.

 - Tham mưu thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản của các cơ quan đơn vị (nếu có). Nhất là ưu tiên giải quyết việc mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch của các đơn vị ngành y tế.

 - Thực hiện các công việc cuối năm tại Sở Tài chính như xử lý tài chính, kiểm kê tài sản.

 - Ban hành các kế hoạch triển khai công tác năm 2022 về: Nhiệm vụ chuyên môn, CCHC, Dân vận, Quy chế dân chủ cơ sở, ISO, TTHC, An toàn an ninh trật tự tại cơ quan .

 - Chuẩn bị các công việc phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.


Ban Biên tập Sở Tài chính./.


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang