Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 680
  • Trong tuần: 15 900
  • Tháng hiện tại: 59 820
  • Tổng lượt truy cập: 1614237
Đăng nhập
Ban Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch công tác tháng 02/2022
Lượt xem: 222
Kế hoạch số 127/KH-STC - 11/2/2022 - Sở Tài Chính

Căn cứ nội dung cuộc họp giao ban ngày 08/02/2022, Ban Giám đốc Sở thông báo kế hoạch công tác tháng 02/2022 đến các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công triển khai thực hiện.

Ngoài các công việc chuyên môn, nghiệp vụ được phân công, các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công cần đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết tháng 02/2022 của Đảng ủy Sở Tài chính, trong đó tập trung các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của Sở Tài chính phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 như: Tổng hợp quyết toán kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19, tham mưu nguồn kinh phí và cấp phát kịp thời kinh phí phòng, chống dịch và thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid trên địa bàn tỉnh.

 - Tiếp tục thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2019, 2020 các đơn vị.

 - Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2021.

 - Trình UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện tiết kiệm chống lãng phí năm 2022.

 - Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị Kiểm toán nhà nước NSĐP tỉnh từ năm 2020 trở về trước.

 - Chuẩn bị tài liệu và làm việc với Kiểm toán nhà nước về kiểm toán chuyên đề về kinh phí phòng chống dịch Covid-19.

 - Phối hợp Kho bạc nhà nước tỉnh thực hiện khóa sổ kế toán niên độ năm 2021.

 - Tham mưu UBND tỉnh tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị và địa phương về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 gửi Đoàn Giám sát Quốc hội khóa XV.

 - Tập trung thẩm định giá đất cụ thể phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm.

 - Tổng hợp ý kiến các Sở, ngành, địa phương, trình UBND tỉnh phương án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022.

 - Tiếp tục phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu các nội dung liên quan đến những vướng mắc trong công tác đền bù giải tỏa, các dự án, công trình trọng điểm; tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan đến phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương (khi có đề nghị của đơn vị).

 - Thanh tra Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận.

 - Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về cấp bù kinh phí đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

 - Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất và nhà đất công theo Kế hoạch thu ngân sách về nhà đất.

 - Tham mưu UBND tỉnh có văn bản nhắc Bộ Tài chính có ý kiến về xử lý xe chuyên dùng.

 - Xử lý thanh lý, điều chuyển và mua sắm xe ô tô năm 2022.

 - Tổng hợp báo cáo kết quả thực tự chủ năm 2021 của các cơ quan, đơn vị.

- Kiểm tra triển khai việc mua sắm phục vụ nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch của Tổ kiểm tra.

 - Tham mưu thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản của các cơ quan đơn vị (nếu có). Nhất là ưu tiên giải quyết việc mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch của các đơn vị ngành y tế.

 

Ban Biên tập Sở Tài chính./.


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang