Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 639
  • Trong tuần: 15 859
  • Tháng hiện tại: 59 779
  • Tổng lượt truy cập: 1614196
Đăng nhập
Ban Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch công tác tháng 3/2022
Lượt xem: 269
Kế hoạch số 197/KH-STC - 08/3/2022 - Sở Tài Chính

Căn cứ nội dung cuộc họp giao ban ngày 04/3/2022, Ban Giám đốc Sở thông báo kế hoạch công tác tháng 3/2022 đến các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công triển khai thực hiện.

Ngoài các công việc chuyên môn, nghiệp vụ được phân công, các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công cần đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết tháng 3/2022 của Đảng ủy Sở Tài chính, trong đó tập trung các nhiệm vụ sau:

 - Tiếp tục thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2019, 2020 các đơn vị.

 - Thẩm định quyết toán vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2021.

 - Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị Kiểm toán nhà nước NSĐP tỉnh từ năm 2020 trở về trước.

 - Làm việc với Kiểm toán nhà nước về kiểm toán chuyên đề về kinh phí phòng chống dịch Covid-19.

 - Tham mưu UBND tỉnh về kinh phí thực hiện công tác cưỡng chế, tháo dỡ các trường hợp lấn chiếm đất, thuộc dự án Xây dựng công trình đường và sử dụng quỹ đất 02 bên đường ĐT.706B theo Công văn số 5720/VP-ĐTQH ngày 21/12/2021 của VP UBND tỉnh.

 - Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư công nguồn NSNN hàng năm cho từng dự án theo quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng nguồn vốn ĐTC.

 - Tham mưu ban hành văn bản triển khai thực hiện Thông tư số 108/2021/TTBTC ngày 08/12/2021 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công.

 - Tập trung xử lý hồ sơ thẩm định giá đất cụ thể còn tồn.

 - Trình UBND tỉnh phương án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022.

 - Báo cáo quý I/2022 về công tác cải cách hành chính; Quy chế dân chủ cơ sở; Báo cáo kết quả thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử và tình hình ứng dụng CNTT.

 - Báo cáo triển khai thực hiện tình hình phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách năm 2022 theo yêu cầu của UBND tỉnh.

 - Xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2022 của Sở Tài chính.

 - Tập trung xây dựng lại chức năng nhiệm vụ của Sở Tài chính. Từng phòng, Trung tâm trên cơ sở đó xây dựng Đề án vị trí việc làm phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Sở.

 - Rà soát các công việc theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh để tập trung xử lý cho kịp thời đúng thời gian quy định.

 - Chủ động rà soát lại tất cả các nội dung liên quan đến kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp khắc phục triệt để.

 - Các phòng hoàn chỉnh kế hoạch khắc phục khuyết điểm

 

Ban biên tập Sở Tài chính./.

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang