Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 674
  • Trong tuần: 15 894
  • Tháng hiện tại: 59 814
  • Tổng lượt truy cập: 1614231
Đăng nhập
Ban Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch công tác tháng 7/2022
Lượt xem: 213

Căn cứ nội dung cuộc họp giao ban ngày 14/7/2022, Ban Giám đốc Sở thông báo kế hoạch công tác tháng 7/2022 đến các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công triển khai thực hiện.

Ngoài các công việc chuyên môn, nghiệp vụ được phân công, các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công cần đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết tháng 7/2022 của Đảng ủy Sở Tài chính, trong đó tập trung các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai Thông tư của Bộ Tài chính về xây dựng dự
toán NSNN năm 2023 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2023-2025.

- Triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu gói thầu “ Thuê tư vấn khảo sát giá thị trường để xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Kho bạc Nhà nước tỉnh tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh danh mục dự án đề xuất kèo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đến hết ngày 31/12/2022.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo công tác thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án, đề án quy hoạch và các gói thầu thuộc DA tổng thể.

- Tập trung thẩm định Phương án giá đất cụ thể.

- Tham mưu xử lý các hồ sơ định giá tố tụng hình sự.

- Rà soát vướng mắc trong phân cấp mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động chuyên môn của cơ quan đơn vị.

 - Tiếp tục Thanh tra Cảng cá Phan Thiết.

 - Tiếp tục Phối hợp Cục thuế tỉnh xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước để chuẩn bị làm việc với Bộ Tài chính.

 - Cung cấp tài liệu và làm việc với Kiểm toán nhà nước khu vực XIII về kiểm toán NSĐP năm 2021 - Thực hiện việc mua sắm tập trung năm 2022.

KH%20596.signed.signed.pdf

Ban biên tập Sở Tài chính./.

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang