Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Ban Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch công tác tháng 9/2022
Lượt xem: 427

Căn cứ nội dung cuộc họp giao ban ngày 05/9/2022, Ban Giám đốc Sở thông báo kế hoạch công tác tháng 9/2022 đến các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công triển khai thực hiện.

Ngoài các công việc chuyên môn, nghiệp vụ được phân công, các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công cần đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết tháng 9/2022 của Đảng ủy Sở Tài chính, trong đó tập trung các nhiệm vụ sau:

1. Tập trung thảo luận dự toán thu chi 2023.

2. Chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm.

3. Chuẩn bị các nội dung báo cáo, quý; rà soát các chỉ tiêu đánh giá CCHC,  CNTT, QCDC.

4. Giải ngân vốn đầu tư công, quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.

5. Thẩm định giá đất cụ thể.

6. Rà soát các văn bản trình UBND tỉnh nhưng chưa ban hành, tham mưu đôn đốc.

7. Công tác mua sắm tập trung tại các đơn vị trường học, các ngành.

8. Mua xe các ngành.

KH%20764.pdf

Ban biên tập Sở Tài chính./.


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang