Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Ban Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch công tác tháng 12/2022
Lượt xem: 470
Kế hoạch số 1141/KH-STC ngày 05/12/2022 của Sở Tài chính

Căn cứ nội dung cuộc họp giao ban ngày 30/11/2022, Ban Giám đốc Sở thông báo kế hoạch công tác tháng 12/2022 đến các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công triển khai thực hiện.

Ngoài các công việc chuyên môn, nghiệp vụ được phân công, các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công cần đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết tháng 12/2022 của Đảng ủy Sở Tài chính, trong đó tập trung các nhiệm vụ sau:

- Tập trung chuẩn bị tài liệu hồ sơ phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh. 

- Chuẩn bị giao dự toán 2023

- Ban hành chức năng nhiệm vụ các Phòng Trung tâm

- Rà soát các văn bản cá biệt liên quan đến nhiệm vụ chi

- Xử lý tạm ứng, tạm thu cuối năm

- Giải ngân vốn đầu tư công

- Tập trung kiểm điểm đánh giá phân loại công chức.

KH%201141.signed.signed.pdf

Ban biên tập Sở Tài chính./.


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang