Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 2519
  • Trong tuần: 16 371
  • Trong tháng: 59 057
  • Tất cả: 1608686
Đăng nhập
Lượt xem: 253

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 09/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 698/UBND-TH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường :

- Thông báo cho Trung tâm Hành chính công tỉnh thu phí thẩm định hồ sơ khai thác, sử dụng nguồn nước theo Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 18 tháng 11 năm 2022 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độthu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước trên địa bàn tỉnh.

Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

- Tổ chức thu phí thực hiện kê khai phí theo tháng và quyết toán phí theo năm theo quy định tai Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định  số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng BộTài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết môt số điều của Luật Quản lý thuế. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nôp, quản lý và sử dụng phí được thực hiện theo hướng dẫn tai Luật Phí và lệ phí năm 2015, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP.

2. Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước trên địa bàn tỉnh.

698cvub.signed.signed.pdf

Ban biên tập Sở Tài chính./.

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang