Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 715
  • Trong tuần: 13 271
  • Trong tháng: 57 919
  • Tất cả: 1600556
Đăng nhập
Lượt xem: 1622

Bộ Tài chính triển khai, hỗ trợ phần mềm trong lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách, quản lý tài sản nhà nước

Ngày 09/7/2021, Cục Tin học và Thống kê tài chính (thuộc Bộ Tài chính) đã ban hành công văn số 672/TKHT-CGHT về việc triển khai, hỗ trợ phần mềm trong lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách, quản lý tài sản nhà nước.

Theo đó, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Cục THTK) đã hoàn thành việc xây dựng và tổ chức triển khai các bộ phần mềm trong lĩnh vực Quản lý tài chính ngân sách và lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước. Cụ thể như sau

a) Phần mềm Quản lý và Khai thác báo cáo ngân sách: Hỗ trợ các đơn vị trong công tác quản lý và điều hành ngân sách theo quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính; Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ; Thông tư số 77/2017/TT BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính.

Phần mềm này đang được Cục THTK triển khai sử dụng thử nghiệm tại Sở Tài chính và Phòng Tài chính các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh từ tháng 05/2021.

b) Phần mềm Tổng hợp quyết toán: Hỗ trợ cơ quan tài chính địa phương và đơn vị dự toán các cấp trong công tác thẩm tra, tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách theo quy định tại Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính. Hỗ trợ cơ quan tài chính các cấp và đơn vị dự toán trong công tác đối soát dữ liệu điều hành và số liệu quyết toán của các đơn vị trước khi thực hiện quy trình thẩm tra quyết toán các đơn vị dự toán.

c) Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước: Hỗ trợ các đơn vị trong nhiệm vụ quản lý loại tài sản nhà nước dưới 500 triệu đảm bảo đáp ứng các quy định tại các văn bản hiện hành.

Các đơn vị có nhu cầu sử dụng, triển khai các phần mềm nói trên đến các đơn vị thuộc phạm vi phụ trách thì liên hệ với đầu mối triển khai của Cục Tin học và Thống kê thuộc Bộ Tài chính theo thông tin sau:

+ Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

+ Điện thoại: (024) 2220.2828 hoặc 1900.63.64.36 hoặc 0912.553.1196 gặp Bà Lương Thị Hồng Quyên

+ Email: luongthihongquyen@mof.gov.vn


Ban Biên tập Sở Tài chính./.


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang