Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 24
  • Hôm nay: 15
  • Trong tuần: 15 259
  • Tháng hiện tại: 59 155
  • Tổng lượt truy cập: 1611711
Đăng nhập
Đẩy mạnh truyền thông chiến dịch tiêm vắc xin và cài đặt Sổ sức khỏe điện tử để theo dõi tiêm vắc xin phòng chống Covid-19
Lượt xem: 376

Ngày 30/8/2021, Tiểu ban Thông tin Tuyên truyền thuộc BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã ban hành công văn số 855/BCĐ-TBTTTT về việc đẩy mạnh truyền thông chiến dịch tiêm vắc xin và cài đặt Sổ sức khỏe điện tử để theo dõi tiêm vắc xin phòng chống Covid-19.

Theo đó, Tiểu ban Thông tin tuyên truyền (Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan Thường trực)  đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai các nội dung sau:

1. Ủy ban MTTQVN tỉnh; các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tải App trên thiết bị di động thông minh và thực hiện cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử để theo dõi tiêm vắc xin phòng Covid-19.

2. Các cơ quan báo chí của tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, địa phương; Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố và Đài Truyền thanh Thành phố Phan Thiết ưu tiên đăng tải, bố trí thời lượng phát các thông điệp truyền thông:

- Chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, chú trọng truyền thông các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong đó chú trọng Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19.

- Truyền thông và vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo tinh thần “tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; vận động người dân đi tiêm chủng khi đến lượt; vận động người dân ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam.

- Truyền thông kế hoạch chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại Trung ương và địa phương; hiệu quả của tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trong phòng, chống dịch Covid-19, các khuyến cáo về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 an toàn, theo dõi và xử lý phản ứng sau khi tiêm chủng.

- Phát hiện, nêu gương những cá nhân điển hình trong phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch tiêm chủng an toàn.

 - Truyền thông kêu gọi người dân tích cực, chủ động tải ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại di động thông minh để được quản lý khi được tiêm chủng, khai báo y tế, cập nhật các phản ứng sau tiêm cũng như chứng nhận tiêm chủng bản điện tử, theo tài liệu tuyên truyền tại link: https://bit.ly/nentangcovid19.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, thị trấn vận động, hướng dẫn tải App trên thiết bị di động thông minh và thực hiện cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử để theo dõi tiêm vắc xin phòng Covid-19; chỉ đạo Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố và Đài Truyền thanh Thành phố Phan Thiết tuyên truyền thường xuyên thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở và định kỳ nhắc lại; dán hướng dẫn cài đặt, sử dụng Sổ sức khỏe điện tử tại khu vực bộ phận một cửa, nhà sinh hoạt văn hóa, các điểm công cộng… trên địa bàn quản lý.


 

Ban Biên tập Sở Tài chính./.


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang