Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 647
  • Trong tuần: 13 203
  • Trong tháng: 57 851
  • Tất cả: 1600488
Đăng nhập
Lượt xem: 384

Triển khai tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến thủ tục đất đai và tạo lập tài khoản công dân

Thực hiện Công văn số 3253/VPCP-KSTT ngày 18/5/2021 của Văn phong Chính phủ về  việc hướng dẫn tích hợp, cung  cấp thanh toán trực tuyến thủ tục đất đai và tạo lập tài khoản công dân; Ngày 26/5/2021, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2100/VP-NCKSTTHC về việc triển khai tích hợp, cung  cấp thanh toán trực tuyến thủ tục đất đai và tạo lập tài khoản công dân. Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị:

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1094/UBND-NCKSTTHC ngày 05/4/2021 và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại khoản 1 Công văn số 3252/VPCP-KSTT ngày 18/5/2021.

- Trung tâm Hành chính công tỉnh sử dụng tài khoản quản trị được Văn phòng UBND tỉnh kích hoạt trên hệ thống quản trị Cổng dịch vụ công quốc gia để phân quyền cho các công chức, viên chức phụ trách tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố Chỉ đạo chuyên viên phụ trách Quản trị mạng của Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện sử dụng tài khoản quản trị được Văn phòng UBND tỉnh kích hoạt trên hệ thống quản trị Cổng dịch vụ công quốc gia để phân quyền cho các công chức, viên chức phụ trách tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa cấp huyện và Bộ phận Một cửa cấp xã trực thuộc.

Tệp đính kèm

Ban Biên tập Sở Tài chính./.

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang