Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 749
  • Trong tuần: 15 969
  • Tháng hiện tại: 59 889
  • Tổng lượt truy cập: 1614306
Đăng nhập
Đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống mail công vụ tỉnh
Lượt xem: 392

Trong thời gian gần đây hệ thống mail công vụ tỉnh thường xảy ra tình trạng phát tán thư rác làm ảnh hưởng đến người dùng, gây mất an toàn thông tin cho hệ thống Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh. Ngày 26/5/2021, Sở Thông tin và truyền thông ban hành Công văn số 462/STTTT-TTCNTT&TT về việc đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống mail công vụ tỉnh.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan đơn vị thực hiện một số nội dung:

- Khẩn trương thực hiện kiểm tra, rà soát và khắc phục dứt điểm tình trạng hộp thư (cá nhân, đại diện) đặt mật khẩu yếu, đơn giản bằng cách yêu cầu người dùng đặt mật khẩu phức tạp, thay đổi mật khẩu định kỳ và hủy bỏ hộp thư điện tử của cán bộ,  công chức, viên chức đã chuyển công tác, nghỉ việc và các tài khoản được cấp nhưng không sử dụng tại cơ quan, đơn vị mình

- Đối với các Tài khoản đại diện tại các đơn vị, đề nghị chỉ đạo Quản trị mạng có quyền quản trị hệ thống mail của đơn vị thực hiện kiểm tra và bỏ tính năng Cho phép xác thực SMTP.

 - Xem xét việc sử dụng thư điện tử công vụ của cán bộ, công chức vào bình xét,  thi đua khen thưởng hằng năm đối với các trường hợp gây mất an toàn thông tin như phát tán virus, thư rác...làm ảnh hưởng đến hệ thống dùng chung của tỉnh (theo Quy chế quản lý, sử dụng thư điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 19/4/20211).

Ban Biên tập Sở Tài chính./.


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang