Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 572
  • Trong tuần: 13 128
  • Trong tháng: 57 776
  • Tất cả: 1600413
Đăng nhập
Lượt xem: 752

Đôn đốc triển khai thực hiện việc cài đặt ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động

Ngày 26/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1004/UBND-KGVXNV về việc triển khai ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” để thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh; tuy nhiên, tại Báo cáo số 606/BC-BHXH, ngày 19/4/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận, kết quả thực hiện đến ngày 19/5/2021 chỉ đạt 12,4%, chưa đảm bảo tiến độ thực hiện theo Kế hoạch đã đề ra. Ngày 21/5/2021 UBND tỉnh ban hành Công văn số 1769/UBND-KGVXNV về việc đôn đốc thực hiện việc cài đặt ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Mặt trận, các Đoàn thể tỉnh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai nghiêm túc việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID cho cá nhân; tuyên truyền, giải đáp, hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID cho các thành viên trong gia đình, người thân, bạn bè, người tham gia BHXH, BHYT, BHTN (người tham gia) thuộc các doanh nghiệp, cơ sở y tế, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách.

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến, quán triệt và yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn; tuyên truyền, giải đáp, hướng dẫn người dân trên địa bàn cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID cho cá nhân và các thành viên trong gia đình. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền định kỳ, thường xuyên thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở để các hộ dân trên địa bàn biết về tiện ích của việc cài đặt, đăng ký và ứng dụng VssID.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh phát động phong trào và phổ biến, hướng dẫn cài đặt, đăng ký, sử dụng ứng dụng VssID trong tất cả các hội viên, đoàn viên và các thành viên trong gia đình.

- Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn cài đặt, hướng dẫn đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID cho các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn toàn tỉnh. Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID cho người dùng VssID trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến hết quý II/2021, đạt 50% chỉ tiêu được giao; đến hết quý III/2021, đạt 70% chỉ tiêu được giao và đến ngày 31/12/2021, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong việc triển khai ứng dụng VssID.

Ban Biên tập Sở Tài chính./.


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang