Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 732
  • Trong tuần: 13 288
  • Trong tháng: 57 936
  • Tất cả: 1600573
Đăng nhập
Lượt xem: 313

Triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện hành Công văn số 1324/BTTTT-THH ngày 29/4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19. Hiện nay, Bộ giải pháp gồm 5 giải pháp công nghệ chính đã và đang được sử dụng trong công tác phòng, chống dịch Covid 19 gồm: Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone (gọi tắt là Bluezone), Ứng dụng khai báo y tế cho người nhập cảnh VHD -Viet Nam Health Declaration (gọi tắt là VHD), Ứng dụng quản lý tờ khai y tế tự nguyện NCOVI (gọi tắt là NCOVI), Hệ thống ghi nhận việc đến/đi tại các địa điểm công cộng QR Code (gọi tắt là QR Code) và Hệ thống bản đồ chống dịch – An toàn Covid-19

Ngày 18/5/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 437/STTTT-BCVT&CNTT về việc triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, triển khai ngay các biện pháp và giải pháp công nghệ cần thiết, phù hợp với từng ngành, từng cơ quan, địa phương và địa điểm cụ thể để ngăn ngừa cao nhất sự lây lan của dịch bệnh, phục vụ công tác khoanh vùng dịch một cách nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

-  Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở làm việc, trong các cuộc họp, hộ gia đình, trường học, các bến tàu, xe và trên các phương tiện giao thông công cộng (thực hiện theo Phần 2 của Tài liệu giới thiệu gửi kèm).

-  Thực hiện “đăng ký điểm kiểm dịch” bằng giải pháp QRCode cho đơn vị và treo/dán các mã QR Code được cấp kèm theo hướng dẫn tại tất cả các cổng/cửa ra vào, phòng họp, hội trường, phòng tiếp công dân … của cơ quan, đơn vị.

-  Chỉ đạo, yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của của đơn vị sử dụng điện thoại thông minh phải thực hiện cài đặt, sử dụng các ứng dụng Bluezone, NCOVI, VHD; tuân thủ việc quét mã QR Code khi ra/vào trụ sở cơ quan, đến các điểm công cộng và vận động, hướng dẫn những người xung quanh cùng thực hiện.

-  Đăng tải, tuyên truyền hướng dẫn cài đặt các ứng dụng, khai báo y tế điện tử và quy định về quét mã QR Code tại các điểm công cộng lên Cổng/Trang thông tin điện tử và kênh thông tin chính thống trên mạng xã hội của cơ quan, đơn vị mình quản lý.

Yêu cầu mọi cá nhân, tổ chức đến làm việc phải cài đặt, sử dụng các ứng dụng Bluezone, NCOVI, VHD; thực hiện quét mã QR Code trước khi vào/ra khỏi trụ sở cơ quan.

Ban Biên tập Sở Tài chính./.


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang