Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 788
  • Trong tuần: 16 008
  • Tháng hiện tại: 59 928
  • Tổng lượt truy cập: 1614345
Đăng nhập
Tổ chức diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn, an ninh mạng năm 2022
Lượt xem: 195

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức triển khai diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn, an ninh mạng năm 2022. Ngày 09/12/2022, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ DTG tổ chức diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn, an ninh mạng năm 2022.

 

Ông Huỳnh Thanh Quang – Giám đốc Trung tâm CNTT&TT phát biểu khai mạc

 

Toàn cảnh buổi thực chiến

Thành phần tham dự gồm:

- Đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông;

- Phòng Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông;

- Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông;

- Đại diện Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;

- Chuyên viên phụ trách công tác quản trị mạng;

- Công chức phụ trách CNTT các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Thành viên Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh.

Nội dung diễn tập: Diễn tập thực chiến đối với một trong các hệ thống thông tin đang vận hành, hoạt động tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Bình Thuận, cụ thể: Diễn tập ứng cứu, xử lý sự cố trước cuộc tấn công khai thác lỗ hổng bảo mật máy chủ hosting tại Trung tâm THDL tỉnh.

Thành phần trực tiếp diễn tập:

- Đội tấn công mạng (Red team): Công ty Cổ phần Công nghệ DTG.

- Đội phòng thủ, ứng cứu sự cố tấn công mạng (Blue team), gồm:

+ Công ty An ninh mạng Viettel: Giám sát, theo dõi, phân tích và xử lý sự cố an toàn thông tin mạng (trực tiếp trên hệ thống giám sát, quản lý tập trung cấp tỉnh - SOC do Viettel cung cấp).

+ Đội Ứng cứu sự cố mạng an toàn thông tin tỉnh (các thành viên thường trực): Thực hiện nhiệm vụ Tier 2 (trên hệ thống giám sát, quản lý tập trung cấp tỉnh - 2 SOC) xác minh, phối hợp xử lý sự cố an toàn thông tin mạng.

Buổi diễn tập thực chiến góp phần nâng cao năng lực nhận biết, ứng cứu sự cố, qua đó đúc kết kinh nghiệm trong công tác triển khai đảm bảo an toàn thông tin mạng phục vụ chuyển đổi số của tỉnh Bình Thuận.  

Ban biên tập Sở Tài chính./.


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang