Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 607
  • Trong tuần: 12 172
  • Trong tháng: 53 130
  • Tất cả: 1366960
Đăng nhập
Lượt xem: 135

Ban hành quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với các Cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ngày 05/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1662/QĐ-UBND về ban hành quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với các Cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế
Quyết định số 2991/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban
hành quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với các cơ
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị
xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm:

1. Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này và hàng năm phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức thẩm định, đánh giá, xếp loại chỉ số cải cách hành chính đối với các Cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Xây dựng Kế hoạch để tiến hành khảo sát, điều tra xã hội học lấy ý kiến cán bộ, công chức và khảo sát độc lập người dân, doanh nghiệp để phục vụ đánh giá nội dung có liên quan chỉ số cải cách hành chính các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Triển khai cập nhật Bộ chỉ số đánh giá cải cách hành chính theo tiêu chí được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định này trên phần mềm đánh giá chấm điểm cải cách hành chính hàng năm được triển khai.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm ban hành
quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với Ủy ban nhân
dân các xã, phường, thị trấn và triển khai thực hiện tại địa phương.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bổ sung
kinh phí để thực hiện nhiệm vụ cập nhật Bộ chỉ số đánh giá cải cách hành chính trên phần mềm đánh giá chấm điểm cải cách hành chính hàng năm được triển khai.

1662qdub.signed.signed%20(1).pdf

1662qdub%20kem.signed%20(1).pdf

Ban Biên tập Sở Tài chính./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang