Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 2452
  • Trong tuần: 16 304
  • Trong tháng: 58 990
  • Tất cả: 1608619
Đăng nhập
Lượt xem: 216

Kết quả cuộc họp đánh giá mô hình thí điểm “Chuyển giao để bưu điện thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân”

Thực hiện Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số PAR Index, Chỉ số PAPI, Chỉ số SIPAS năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

 Chiều ngày 09/01/2023, Sở Nội vụ đã chủ trì, cùng Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Thuận, Bưu điện tỉnh và đại diện lãnh đạo UBND huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Tuy Phong, thành phố Phan Thiết trao đổi và thống nhất:

Thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Tuy Phong đề nghị tiếp tục thực hiện mô hình thí điểm và đề xuất mở rộng phạm vi TTHC chuyển giao cho Bưu điện thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả (thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc)

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông và bộ, ngành liên quan có văn bản hướng dẫn cụ thể về nội dung chi và định mức chi cho hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, giấy tờ, trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện để địa phương có cơ sở, căn cứ triển khai thực hiện trên toàn tỉnh.

Đề nghị Bưu điện tỉnh xem xét, có ý kiến về việc tiếp tục hỗ trợ kinh phí chi trả chế độ cho đội ngũ nhân viên tham gia mô hình thí điểm “Chuyển giao để Bưu điện thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC cho tổ chức, cá nhân” (các thành phần dự họp thống nhất đề xuất Bưu điện tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí đến hết ngày 31/12/2023 hoặc đến khi có hướng dẫn của Trung ương).

36vub.signed.signed%20(1).pdf

Ban biên tập Sở Tài chính./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang