Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 2632
  • Trong tuần: 16 484
  • Trong tháng: 59 170
  • Tất cả: 1608799
Đăng nhập
Lượt xem: 133

Tình hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công tháng 01 năm 2023

Ngày 02/02/2023, Trung tâm Hành chính công ban hành Báo cáo số 01/BC-TTHCC về tình hình hoạt động tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023 như sau:

1.     Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 năm 2023

Kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tháng 01 năm 2023

Tổng số lượng hồ sơ tiếp nhận: 3.851 hồ sơ (bao gồm 1.970 hồ sơ trực tuyến). Trong đó:

- Số lượng hồ sơ đã xử lý và trả kết quả: 4.232 hồ sơ

- Số hồ sơ trả đúng và sớm hẹn: 4.225 hồ sơ.

- Số hồ sơ trễ hạn: 07 hồ sơ.

Trong tháng 01 năm 2023, Trung tâm đã tiếp nhận 25 hồ sơ nộp theo nhóm của lĩnh vực thủy sản; theo đó, xử lý và trả kết quả đúng hạn 17 hồ sơ; không có hồ sơ trễ hạn.

Việc phối hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc theo quy chế phối hợp giữa các Trung tâm, Bưu điện và các sở ngành đảm bảo luân chuyển hồ sơ thông suốt, kịp thời. 

Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, trong tháng 01 năm 2023 Trung
tâm đã phối hợp tiếp nhận 48 hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản tại địa
phương (huyện Phú Quý: 47 hồ sơ, Phan Thiết: 01 hồ sơ). Các hồ sơ được luân
chuyển, xử lý theo quy định.

Bộ phận tiếp tục hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân đã tới liên hệ công tác, tìm hiểu đầu tư; phối hợp, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.

Thực hiện đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2019, Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019.

Các trang thiết bị đầu tư phục vụ tốt cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm; hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng cho việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến. 

Tính đến hết tháng 01 năm 2023, đã có 117.379 lượt quan tâm, theo dõi và tương tác với Trung tâm hành chính công qua cổng Zalo (tăng 179 lượt so với tháng trước). Qua kênh thông tin này, Trung tâm đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về hoạt động của Trung tâm, công tác cải cách hành chính, triển khai Chính quyền điện tử và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Số lượng hồ sơ thực hiện thanh toán trực tuyến: 52 hồ sơ (Sở Y tế: 08 hồ sơ, Sở Xây dựng: 10 hồ sơ, Sở NN&PTNT: 17 hồ sơ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: 02 hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông: 01 hồ sơ, Sở Lao động thương binh và Xã hội: 02 hồ sơ, Sở Tư pháp: 12 hồ sơ).

Tình hình an ninh, trật tự, vệ sinh luôn được bảo đảm.

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02 năm 2023

- Tiếp tục thực hiện khảo sát ý kiến, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2019, Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019. 

- Tiếp tục hỗ trợ người dân tạo tài khoản công dân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công Bình Thuận; hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính đã niêm yết mức độ 3, 4. 

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy trình và công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính.

3. Kết quả giải quyết TTHC tháng 01/2023 và nhiệm vụ trong tháng 02/2023 của Sở Tài chính.

 Trong tháng 01 năm 2022, Sở Tài chính đã tiếp nhận 21 hồ sơ, trong đó:

- Đã xử lý 33 hồ sơ.

- Trả đúng hạn: 33 hồ sơ.

- Trễ hẹn: 0 hồ sơ

- Đạt tỉ lệ đúng hạn 100%

 Nhiệm vụ trong tháng 02/2023: tiếp tục thực hiện tốt nội dung Kế hoạch số 66/KH-STC ngày 18/01/2022 của Sở Tài chính về Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Tài chính năm 2023.

Ban biên tập Sở Tài chính./.

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang