Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 5
  • Trong tuần: 5 818
  • Tháng hiện tại: 30 083
  • Tổng lượt truy cập: 1743837
Đăng nhập
Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2023
Lượt xem: 548

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai và thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã trong năm 2023; đồng thời, kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; đồng thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ về kiểm soát TTHC, giải quyết TTHC tại các đơn vị, địa phương để kịp thời chấn chỉnh và đưa ra các giải pháp chỉ đạo, điều hành nhằm phát huy hơn nữa những ưu điểm, khắc phục các khuyết điểm, thiếu sót; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 15/02/2023 về Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Nội dung kiểm tra theo quy định tại mục 3  Chương VII Thông tư số 02/2017/TT-VPCP:

- Công tác kiểm soát TTHC: Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC của cơ quan, đơn vị; Việc tham mưu công bố TTHC, công bố danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo quy định; Việc ban hành quy trình điện tử giải quyết TTHC; Thực hiện các hình thức công khai TTHC; Việc rà soát, đăng ký và đánh giá đơn giản hóa TTHC; Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp liên quan đến các quy định về hành chính; Công tác truyền thông và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; Tình hình triển khai việc cung cấp dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến; Thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo quy định và khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp; Tình hình bố trí đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC và công chức Bộ phận Một cửa; Những nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát TTHC phát sinh trong năm; Những khó khăn, vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị.

- Công tác giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại đơn vị; Kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền theo quy trình nội bộ, quy trình điện tử tại đơn vị; Tình hình và kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến tại đơn vị.

Ngoài các đơn vị đã được thông báo tại Kế hoạch này, Đoàn kiểm tra có thể tổ chức kiểm tra đột xuất tại một số đơn vị, địa phương có đơn thư phản ánh, kiến nghị trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC hoặc qua phản ánh của các cơ quan thông tin báo chí; Các đơn vị, địa phương không được kiểm tra trực tiếp chủ động xây dựng kế hoạch và tiến hành tự kiểm tra tại cơ quan, địa phương.

409cvub.signed.signed.pdf

Ban biên tập Sở Tài chính./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang